Beskrivelse af en retssag

Følgende er en personlig beretning fra retssalen af en specialeskrivendejurastuderende og frivillig i HopeNow.

 

Som frivillig i HopeNow har det været interessant at observere retssager, hvor det er ofre for menneskehandel der sidder i anklagebænken. Det er desværre en kendsgerning, at ofre for menneskehandel ikke altid bliver betragtet som identificeret, og derfor risikerer at sidde varetægtsfængslet i Danmark og blive dømt for forhold, som de i følge dansk lovgivning kan frifindes for.

 

Følgende historie sætter lys på, hvordan HopeNow er med til at gøre en forskel i dagens Danmark for menneskehandlens ofre.

Hun var blevet anholdt i Københavns lufthavn i starten af januar 2013 og havde siden siddet varetægtsfængslet sigtet for dokumentfalsk.Politiet og anklagemyndighed mente, at kunne påvise for domstolen, at hendes pas var blevet manipuleret.


HopeNow, der i mange år har opbygget et netværk og tæt kontakt til det afrikanske miljø i Danmark, fik oplysning om kvindens varetægtsfængsling via netværket og fik herefter arrangeret en personlig samtale/interview med kvinden i fængslet.

 

Det bliver under samtalen tydeligt for psykoterapeut Michelle Mildwater, der interviewer kvinden, at kvinden er forvirret, bekymret og udviser tegn på angst. Faktorer, der for den erfarne psykoterapeut indikerer, at kvinden potentielt kan være et offer for menneskehandel. Da kvinden er traumatiseret, kræver det, at interviewet tager hensyn til, at hun ikke under interviewet traumatiseres yderligere. Hun bliver derfor i løbet af de næste 10 dage interviewet af Mildwater yderligere to gange med det formål at få oplyst hendes baggrundshistorie, og dermed finde frem til hvordan hun er havnet i København.

Det viser sig, at kvinden startede med at skylde ca. 50.000 euro til et kriminelt netværk, der ved anvendelse af fysisk og psykisk terror havde tvunget hende i prostitution.  4 år efter skylder hun ca. 25.000 euro. Disse, og andre oplysninger, er vigtige for kunne ansøge om, at kvinden officielt betragtes som et offer for menneskehandel. Der skal nemlig skrives et såkaldt 1A dokument indeholdende alle oplysninger. Medmindre hun får en sådan status, betragtes hun som kriminel af systemet og straffes som sådan.

HopeNow sender i starten af februar måned de nødvendige papirer af sted for at starte den formelle proces for identifikationen. Også kvindens forsvarsadvokat får tilsendt identifikationspapirerne med meddelelse om, at HopeNow står til rådighed for i forbindelse med retssagen.

 

HopeNow bliver overrasket da kvinden allerede dagen efter ringer for at oplyse, at hun skal møde for retten samme dag. HopeNow erfarer, at forsvarsadvokaten ikke har læst de tilsendte dokumenter, og derfor heller ikke har til hensigt at få retten til at tage stilling til dem. Det betyder, at Danmark ikke må dømme kvinden, og at hun i stedet skal overgives til Reden International og anbringes i deres krisecenter.

 

HopeNow reagerer hurtigt og får printet eksemplarer af en præjudiciel dom, hvori retten undlod at dømme kvinden men løslod hende. I retten får forsvar, anklager of dommerne hver deres bunke af eksemplarer. Til HopeNows glæde bliver der efter en del forvirring om fremgangmåde fremsat påstand om frifindelse.

I mod anklagerens ønske om en udsættelse af sagen (hvilket vil have medført yderligere varetægtsfængsling af kvinden) bliver sagen fremmet i retten med den følge, at kvinden efter domsafsigelsen bliver frifundet og senere overladt til Reden International.

 

Jeg, der var med til at overvære retssagen, kan ikke lade være med at tænke, hvordan det må føles, at komme ud i frihed, efter ca. en måneds varetægtsfængsling i et fremmed land, men stadig være ”fanget” – mentalt set. At kvinden højst sandsynligt vil have været dømt og fængslet yderligere, hvis ikke HopeNow havde grebet ind.

Sidst men ikke mindst, forlader jeg retssalen uforstående overfor anklagerens begrundede for udsættelse af retssagen ”at kvinden ikke led nød, og at hun jo har det jo godt dér hvor hun er”. I fængsel.

 

Hold dig opdateret med nyt fra HopeNow

Vil du gerne holde dig opdateret med den sidste nye udvikling inden for menneskehandel og HopeNows arbejde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfylde disse felter.
Tilmeld mig