Tvangsprostitueret identificeret som handlet

Ligesom mange andre kvinder, som HopeNow arbejder med, var Dora tvunget til at arbejde i prostitution i Danmark, hvilket indebærer en risiko for at få en domfældelse for illegalt arbejde.På Vesterbro blev hun en nat i 2012 anholdt af politiet under en gaderazzia.
Dora var bange, forvirret og vovede ikke at fortælle om sin historie til de socialrådgivere, hun mødte.
Ydermere var Dora bange, fordi hun inden sin rejse til Europa havde svoret en ed om, at hun ikke ville sladre og turde derfor ikke fortælle sin historie til nogen.

Efter Dora blev anholdt tog den legale proces fart. Dora blev fængslet, dømt for illegalt arbejde og blev udvist fra Danmark med en 2-årig dom. Hun måtte derfor ikke vende tilbage til Danmark, så længe hun havde sin dom. Dora blev udvist til Spanien, som var det land, hun først var blevet handlet til, efter hun forlod Afrika – men til trods for sin 2-årige dom, tvang hendes bagmænd hende i 2013 til at vende tilbage til København, fordi de vidste, at hun kunne tjene flest penge her til den fiktive gæld på 60.000 Euro, som de mente, hun skyldte dem. Det pres, bagmændene lagde på Dora og hendes familie, fik hende til at indvilge i tilbagerejsen til Danmark.

Endnu engang blev Dora anholdt på gaden og fængslet i Vestre fængsel.
HopeNow laver opsøgende arbejde i Vestre fængsel, og det var her, Dora stiftede bekendtskab med HopeNow, hvorefter hun med HopeNows kulturformidlende tilgang modtager vores rådgivning samt terapeutisk arbejde adskillige gange. Efter der var skabt tillid, fortalte Dora sin sande historie til HopeNow. På det tidspunkt risikerede Dora en 6-årig dom samt 40 dages fængsel, fordi hun var vendt tilbage til Danmark til trods for hun tidligere var blevet udvist. Straks efter Dora havde fortalt sin historie, kontaktede vi Center Mod Menneskehandel, og sendte det 6 siders lange dokument, vi havde lavet sammen med Dora, som beskrev og forklarede hendes historie som handlet. Doras forsvarsadvokat trådte straks til og udførte et dygtigt stykke arbejde. I retten besluttede dommeren at frikende Dora og hun blev straks løsladt og overladt til HopeNow. HopeNows ansatte sørgede for, at hun kom på Reden Internationals krisecenter.

Dora er ikke længere stemplet som en kriminel i Danmark, men er nu anerkendt som et offer for en forbrydelse.

Hold dig opdateret med nyt fra HopeNow

Vil du gerne holde dig opdateret med den sidste nye udvikling inden for menneskehandel og HopeNows arbejde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfylde disse felter.
Tilmeld mig