Categories

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HopeNow onsdag d. 31.august kl. 17

Skrevet 09/08/2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningen HopeNow onsdag d. 31.august kl. 17, Drejervej 17 st. 2400 Kbh NV

Kære Medlem

Idet HopeNows direktør har sagt op pr. 31.8 2016, hvorpå flertallet i den nuværende bestyrelse vælger at trække sig samme dato, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Den foreløbige dagsorden er:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Orientering om situationen og tak til direktør for sin indsats fra den gamle bestyrelse
  3. Valg af ny bestyrelse. – Af den nuværende bestyrelse på 5 personer, vælger Anne Land at fortsætte. I følge vedtægterne skal der være mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der skal vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
  4. Orientering ved founder Michelle Mildwater om HopeNows vision og fremtid
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer sendes til formanden på følgende mailadresse: jt@kulturcenter.dk samt til michelle@hopenow.dk og advokatanneland@gmail.com, senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, dvs. senest tirsdag, den 16. august 2016.

Andre forslag som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling bedes indsendes med samme frist d. 16.august 2016 til formanden, jt@kulturcenter.dk. Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden sammen med den endelige dagsorden en uge før den ekstraordinære generalforsamling.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på e-mail til info@hopenow.dk inden 24.8 2016

Med venlig hilsen

Jarle Tangstad

Formand for HopeNow

Hold dig opdateret med nyt fra HopeNow

Vil du gerne holde dig opdateret med den sidste nye udvikling inden for menneskehandel og HopeNows arbejde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfylde disse felter.
Tilmeld mig