HopeNows arbejde

Hvad

HopeNow arbejder med at identificere og hjælpe kvinder og mænd som er udnyttede og handlet. Hver dag hjælper HopeNow kvinder og mænd, som er solgt og udnyttet af kyniske bagmænd.  Vi går på gaden i prostitutionsmiljøet, tager ud i fængsler og asylcentre og står klar med støtte og rådgivning 24/7 såvel fysisk som via telefon. Vi hjælper ofrene til at komme videre i livet gennem hjælp til selvhjælp.

HopeNow fortsætter også i 2016 arbejdet på fuld kraft. Samtidig er vi i gang med at gøre foreningen endnu stærkere. Vi sætter alle sejl til. Vi koncentrer os om det sociale arbejde, men vi skal også være en stærk vidensorganisation, der samarbejder og deler viden med myndigheder og internationale organisationer. Målet er at ofrene får viden om deres rettigheder og støtte til at komme videre i livet – og at bagmændene bliver straffet.

Hvordan

Det meste af vores kontakt med handlede og udnyttede kvinder og mænd tager udgangspunkt i det direkte sociale arbejde. Målgruppen er en sammensat gruppe. Den består hovedsagligt af socialt udsatte udenlandske kvinder og mænd, som er kommet til Danmark i håbet om et bedre liv. En del er uregistrerede immigranter, eller er personer med lovligt ophold andetsteds i Europa, men uden fornøden arbejdstilladelse – eller med uorden i deres papirer. Andre har indgået ægteskab med en person, som har lovligt ophold.

Fælles for målgruppen er at det er sårbare udenlandske kvinder og mænd, som ofte har ringe forudsætninger for at skaffe sig kvalificeret information om hvor og hvordan, de kan søge hjælp. De forstår ofte ikke formålet med hjælpen og stoler ikke på dem, som tilbyder hjælpen. De værger sig mod at få kontakt til myndigheder.

HopeNow har erfaret at hovedparten af målgruppen ofte falder mellem to stole i det danske system. Dertil kommer at eksisterende tilbud ikke i tilstrækkelig grad formår at nå målgruppen.

HopeNow arbejder konstant med at udvikle metoder til at opnå kontakt med målgruppen som er vanskelig at nå. HopeNow har netop – i kraft af en fleksibel og eksperimenterende tilgang til metoder i det sociale arbejde – formået at etablere et langvarigt kontaktforhold med flere udenlandske grupper som befinder sig i lukkede miljøer.

Når vi har etableret en kontakt med en udnyttet kvinder eller mand tilbyder vi støtte gennem individuelle samtaler. Derudover hjælper vi bl.a. med at følge til lægen i forbindelse med abort eller undersøgelser for seksuelt overførte sygdomme, støtte under graviditet og andre problemer af sundhedsmæssig og psykologisk karakter.  HopeNows frivillige (uddannede med faglig ekspertise) fungerer desuden som bisiddere i asylsager og ved retssager eller anden form for personlig støtte.

 

 

 

Hold dig opdateret med nyt fra HopeNow

Vil du gerne holde dig opdateret med den sidste nye udvikling inden for menneskehandel og HopeNows arbejde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfylde disse felter.
Tilmeld mig