skip to Main Content

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære Medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen HopeNow

TIRSDAG den 4. JUNI 2019, kl. 10:00

som afholdes hos HopeNow, Peter Bangs Vej 18, 4., 2000 Frederiksberg.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til nicol@hopenow.dk inden den 31. maj 2019.

Den foreløbige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling ser således ud:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2017 til godkendelse

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag

4. Eventuelt

Adgang til den generalforsamling har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 3. juni 2019, har betalt forfaldent kontingent for 2019 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den generalforsamling, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på nicol@hopenow.dk senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, dvs. senest den 20. maj.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden sammen med den endelige dagsorden en uge før den generalforsamling.

Vel mødt den 4. juni 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top