Anti-trafficking-dag den 18. oktober

På EU’s officielle anti-trafficking-dag den 18. oktober går en række NGO’er og organisationer sammen for at sætte fokus på en af vor tids mest alvorlige og grove former for kriminalitet – menneskehandel. Det er historien om moderne slaveri, fortalt af dem, som har haft problemstillingen tæt inde på livet, dem som kæmper for bedre vilkår til ofrene og dem som arbejder med at skabe viden på området
Formålet med arrangementet er at sætte fokus på den danske indsats over for menneskehandel, og hvordan man i højere grad kan beskytte ofrene samt retsforfølge de kriminelle organiserede netværk, som står bag. Ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen indleder aftenen med en åbningstale og udtaler i forbindelse med arrangementet:
”Menneskehandel skal bekæmpes – det skylder vi alle ofrene for menneskehandel i Danmark og i verden. Det kræver, at vi arbejder sammen: NGO’er, politikere, virksomheder, myndigheder og på tværs af landegrænser. I Danmark står et bredt flertal i Folketinget sammen om indsatsen. For mig er det afgørende. Bekæmpelse af menneskehandel er, og bør nemlig være, en fælles sag. Derfor er det også vigtigt for mig at få understreget, at menneskehandel er uacceptabelt, og at man også som borger har et ansvar for sine medmennesker og at man reagerer, hvis man har mistanke om menneskehandel”.
Organisationerne bag arrangementet ønsker i særlig grad at sætte fokus på den nuværende indsats overfor mennesker, der har været handlet og på, hvordan indsatsen kan styrkes.
”Vi møder hver dag de mennesker, som har været handlet, og ser de menneskelige konsekvenser, det har haft for dem. Vi er nødt til sikre, at ofrene får den hjælp, de har krav på  og etablere nogle rammer, der gør, at flere vil vidne mod deres bagmænd. Det er nogle af de tiltag, der skal til for at få en mere værdig og effektiv indsats”, siger Malene Muusholm, konstitueret leder af Reden International.
Samtidig er der behov for at skærpe den fælles europæiske indsats på området.
“Vi er i særlig grad nødt til at diskutere de konsekvenser, som det danske retsforbehold har for vores deltagelse i eksempelvis det europæiske politisamarbejde, Europol. Grundet forbeholdet er der en reel chance for, at vi kommer til at stå helt uden for samarbejdet, som på Europæisk plan satser ambitiøst på at bekæmpe de netværk, der står bag menneskehandel.  Danmark kan ikke kæmpe den kamp alene”, siger Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen.

Politikere stiller op til debat
Derudover får publikum mulighed for at høre oplæg og debat fra eksperter og politikere. International trafficking ekspert, Anders Lisborg, retsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper og en række kandidater til Europa-Parlamentet giver deres svar på, hvordan vi hjælper ofrene, og sikrer, at bagmændene kommer bag tremmer. Journalist og radiovært Anne Haubek (P1, Europa lige nu) er moderator på aftenens debat.

Fakta
Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Pladser fås efter først til mølle princippet, så det anbefales at komme i god tid. Se mere her.
For yderligere information: Facebook   

Kontakt
For henvendelser vedrørende logistik og praktik kontakt koordinator Nadia Jung på: nj@redeninternational.dk / tlf. 52 19 91 94
For PR-henvendelser kontakt Malene Muusholm på mm@redeninternational.dk / 25 32 39 74

Arrangører
Arrangementet er et samarbejde mellem Reden International, Europabevægelsen, Nyt Europa, Hope Now, Provest, Safe and Alive, Røde Kors og Bremen Teater.

Tid og Sted
Den 18. oktober 2013 kl. 17.00 på Bremen teater, Nyropsgade 39 – 41, 1602 København.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.