skip to Main Content

Generalforsamling 2021 i HopeNow

Hermed indkaldes til generalforsamling 2021 i HopeNow torsdag d. 24.6. kl. 17 på adressen Peter Bangsvej 18, 4. Jvnf. vedtægterne er dagsorden som flg.: Valg af dirigent og referent Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse Forelæggelse af revideret regnskab for…

Læs mere

The Only Way Out, is Through

HopeNow regelmæssig bruger kunst til at formidle viden til den brede publikum om fænomenet menneskehandel. Sidste samarbejdede vi med den migrantledede kunstorganisation Immart om en kunstudstilling på Arbejdermuseet (2017-18), og i år samarbejder HopeNow med Mute Comp. Physical Theatre for…

Læs mere
Back To Top