København den 31. august 2015

Kære Medlem,

Hermed den endelige dagsorden for ordinær generalforsamling i foreningen HopeNow,

Mandag den 7. september 2015

som afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 København NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden 4.september 2015.

Den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. Revisor er ved at revidere regnskaber, og udkast vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
  3. Forelæggelse af bestyrelsens forslag budget for det kommende år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget nogen forslag.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 4. september, har betalt forfaldent kontingent for 2015 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetaltfuldt kontingent, har ret til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vel mødt den 7. september!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Contact

HopeNow
c/o Michelle Mildwater
Peter Bangs Vej 18, 4.
DK – 2000 Frederiksberg
E-mail: michelle@hopenow.dk