Menneskerne i menneskehandel

 

DET ER VIGTIGT AT HUSKE, AT DET ER MENNESKER MED HÅB, IDENTITETER, STYRKER, SVAGHEDER OG MED HISTORIER LIGESOM DIG OG MIG, DER KAN BLIVE OFRE FOR MENNESKEHANDEL.

I HopeNow er vi stolte af at bruge en menneske-til-menneske-tilgang, når vi møder mænd, kvinder og børn, der måske er (eller er) ofre for menneskehandel, i stedet for bare at se dem som ‘ofre’. Det at være et ‘offer’ udgør nemlig ikke hele deres identitet. Empowerment er ikke muligt, hvis vi fastlåser mennesker, der er ofre for menneskehandel, i en offer-rolle.

At hjælpe andre til at hjælpe dem selv (empowerment), opstår altid gennem tillids-, relations- og selvtillidsopbygning, vidensdeling og skabelsen af miljøer, hvor læring, interaktion og udvikling muliggøres. I den kontekst, som vi arbejder i, er forholdene muligvis mere udfordrende end i andre. Men ofre for menneskehandel er stadigvæk mennesker, som vi relaterer til, og netop dette er i fokus, når vi møder mennesker fra vores målgruppe.

Køn og menneskehandel

Ifølge rapporten Global Report on Trafficking in Persons 2020, der bliver udgivet hvert andet år i FN’s agentur for narkotika og kriminalitet (UNODC), udgør kvinder fortsat majoriteten af handlende mennesker.

Historisk set har menneskehandel primært omhandlet kvinder og børn og især kvinder, der er tvunget til sex-arbejde. Men i slutningen af 1990’erne begyndte sager med handlede mænd at komme op til overfladen i Italien og Holland. Da det fra begyndelsen af 2000’erne blev tydeligt, at mænd også kan være ofre for menneskehandel, har der været en radikal forandring i undersøgelser og monitoreringen af menneskehandel. Det blev kendt, at menneskehandel ikke er ensbetydende med sex-handel, men at det snarere involverer adskillige former for udnyttelse.

Fra 2003 til 2018 er der set en ændring i trends i identificerede ofres alder og kønsfordeling. Voksne kvinder er blevet, i forhold til de tidligere, en mindre gruppe. Andelen af drenge er steget markant i forhold til piger. (…) I 2018 blev flest kvinder handlet til seksual udnyttelse, hvor største delen af handlende mænd blev handlet til andre former for tvangsarbejde.

– Ovenstående er en oversættelse. Global Report on Trafficking in Persons, UNOCD (2020, s. 32)

I Danmark, vidner vi til en stigning i antallet af mænd, som vi møder, men processen henimod en officiel identificering af mænd er endnu mere udfordrende på grund af kultur og tradition.

I de fleste kulturer rundt omkring i verden lærer drenge, at det at vise sårbarhed, følelser og at bede om assistance er ‘dårligt’ eller ‘ikke maskulint’ og et tegn på svaghed. Derfor er en stor del af de mænd, vi møder i menneskehandelens miljøer, ikke repræsenteret i data: UNODC opdagede i alt 63.251 ofre for menneskehandel fordelt over 106 lande mellem 2012 og 2014.