skip to Main Content

 

DET ER VIGTIGT AT HUSKE, AT DET ER MENNESKER MED HÅB, IDENTITETER, STYRKER, SVAGHEDER OG MED HISTORIER LIGESOM DIG OG MIG, DER KAN BLIVE OFRE FOR MENNESKEHANDEL.

I HopeNow er vi stolte af at bruge en menneske-til-menneske-tilgang, når vi møder mænd, kvinder og børn, der måske er (eller er) ofre for menneskehandel, i stedet for bare at se dem som ‘ofre’. Det at være et ‘offer’ udgør nemlig ikke hele deres identitet. Empowerment er ikke muligt, hvis vi fastlåser mennesker, der er ofre for menneskehandel, i en offer-rolle. At hjælpe andre til at hjælpe dem selv (empowerment), opstår altid gennem tillids-, relations- og selvtillidsopbygning, vidensdeling og skabelsen af miljøer, hvor læring, interaktion og udvikling muliggøres. I den kontekst, som vi arbejder i, er forholdene muligvis mere udfordrende end i andre. Men ofre for menneskehandel er stadigvæk mennesker, som vi relaterer til, og netop dette er i fokus, når vi møder mennesker fra vores målgruppe.

Ifølge rapporten Global Report on Trafficking in Persons 2016, der bliver udgivet hvert andet år i FN’s agentur for narkotika og kriminalitet (UNODC), udgør børn næsten en tredjedel af handlede mennesker på verdensplan, og kvinder samt piger udgør 71% i alt. Mens kvinder udgør langt størstedelen af dem, der er udnyttet til sex-arbejde, estimerer ILO, at mænd udgør omkring 63% af de 21 millioner personer, der er ofre for forskellige former for tvangsarbejde.

KØN

Historisk set har menneskehandel primært omhandlet kvinder og børn og især kvinder, der er tvunget til sex-arbejde. Men i slutningen af 1990’erne begyndte sager med handlede mænd at komme op til overfladen i Italien og Holland. Da det fra begyndelsen af 2000’erne blev tydeligt, at mænd også kan være ofre for menneskehandel, har der været en radikal forandring i undersøgelser og monitoreringen af menneskehandel. Det blev kendt, at menneskehandel ikke er ensbetydende med sex-handel, men at det snarere involverer adskillige former for udnyttelse.

Selvom kvinder udgør størstedelen af opdagede ofre, er andelen af kvindelige ofre reduceret igennem det sidste årti, fra 84 % i 2004 til 71 % i 2014. Derimod har der været en stigning i opdagelsen af mandlige ofre i den samme periode, og mere end 1 ud af 5 ofre var mænd i perioden 2012 – 2014.

– Ovenstående er en oversættelse. Se oprindelige – Kilde: UNOCD (2016, s. 6) Global Report on Trafficking in Persons

Her i Danmark er vi vidner til en stigning i antallet af mænd, som vi møder, men processen henimod en officiel identificering af mænd er endnu mere udfordrende på grund af kultur og tradition. I de fleste kulturer rundt omkring i verden lærer drenge, at det at vise sårbarhed, følelser og at bede om assistance er ‘dårligt’ eller ‘ikke maskulint’ og et tegn på svaghed. Derfor er en stor del af de mænd, vi møder i menneskehandelens miljøer, ikke repræsenteret i data: UNODC opdagede i alt 63.251 ofre for menneskehandel fordelt over 106 lande mellem 2012 og 2014.

Back To Top