skip to Main Content

HopeNow modtager finansiel støtte fra forskellige kanaler heriblandt:

  • Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet under den danske regerings Handleplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018, hvor HopeNow har et mandat til at identificere ofre for menneskehandel
  • Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling støtter et igangværende projekt om menneskehandel og dets forbindelser til eskort og diskret/privat prostitution (Opsøgende arbejde blandt ofre for menneskehandel)
  • Civilsamfund i Udvikling (CISU) støtter et igangværende projekt med Haart, Kenya
  • Socialstyrelsens PUF pulje
  • Selvstændigt organiserede fundraising events
  • Private donationer

We would like to thank all of the institutions, organisations and individuals who fund, fundraise and make donations to support the important work we are doing. Every penny counts! Thank you to:

We will gerne sige tak til alle de institutioner, organisationer og individer der støtter, fundraiser og laver donationer til at støtte det vigtige arbejde, som vi laver. Hver øre tæller! Tak til:

Back To Top