Elisabeth Berg (frivillig) holder åbent foredrag på Hårslev efterskole

Mandag den 1. sept. klokken 19 er der åbent arrangement på Hårslev Efterskole med foredragsholder Elisabeth Berg fra HopeNow

HopeNow har eksisteret siden 2007, og har hjulpet mere end 1000 handlede mennesker i Danmark. Organisationen arbejder med og for handlede mennesker på flere niveauer: psykosocialt, sundhedsmæssigt, kulturelt og juridisk.

Menneskehandel er et komplekst fænomen, der skal ses i lyset af, at globaliseringen har gjort det lettere for kriminelle netværk at operere på tværs af grænser.
Mange forbinder menneskehandel udelukkende med prostitution og kvindehandel, da det er det mest synlige, og emnet oftest diskuteres i medierne.
Menneskehandel indbefatter dog udnyttelse af alle sårbare mennesker, hvilket indbefatter både mænd, kvinder og børn.
Tvangsarbejde på fabrikker, ved landbrug og i private hjem er eksempelvis udbredt.
FN beskriver menneskehandel som det hurtigst voksende handelsområde under organiseret kriminalitet.
Forskellen på menneskehandel til sexindustrien, hvilket vil sige tvangsprostitution, og det, man kan kalde almindelig prostitution, er, at menneskehandel har bagmænd.
De handlede kvinder afdrager på store fiktive gældsposter til deres bagmænd og tvinges til at udføre seksuelle ydelser i et omfang og af en karakter, de aldrig har ønsket.
Rigspolitiet skønner, at trafikken af handlede kvinder til Danmark har været i vækst siden år 2002, og det skønnes, at omkring 2.500 udenlandske kvinder arbejder i den danske sexindustri.

HopeNow er en organisation, hvor arbejdet i høj grad er afhængigt af kompetente, frivillige kræfter og det er i denne sammenhæng, at Elisabeth Berg har gjort en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker.

Elisabeth Berg, har været efterskolelærer i 40 år, og har holdt foredrag på efterskoler i hele landet om menneskehandel i mange år.

Det koster 25 kroner at deltage i foredraget på Hårslev Efterskole. Det er nødvendigt med tilmelding til skolens kontor på telefon 24 44 62 66.
Beløbet betales ved indgangen og kontant. Alle indtægter denne aften går ubeskåret til Elisabeth Bergs arbejde i HopeNow. Adressen er Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262 Sandved.

Efter foredraget byder Hårslev Efterskole på en kop kaffe/te og et stykke kage. Alle er velkomne.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.