Er handlede mennesker bare et storbyfænomen?

Af Katrine Bütow

Vi ved de handlede mennesker er  i København. Der er handlede kvinder i prostitutionsmiljøer på Vesterbro og andre steder i København – Men det er ikke kun her de findes. Og handlede mænd udnyttes også i Danmark.

De senere år er fokus på handlede mennesker blevet øget, og hele tiden udvides vores forståelse af problemet. Hvor der tidligere har været størst fokus på kvinder, som er handlet til prostitution, udvides indsatsen nu i stigende grad, og indbefatter således bl.a. bygge,- rengørings- og restaurationsbranchen. Der er derfor kommet større opmærksomhed på mænd og børn, men også kvinder, der handles med henblik på tvangsarbejde.

Og det er ikke kun i København, eller andre danske storbyer det foregår. Der er eksempler på avisbude, der under tvang fra deres bagmænd har arbejdet over hele Sjælland op til 24 timer i træk. De er typisk indlogeret i faldefærdige huse i provinsen, uden adgang til mad, bad eller toilet, og arbejder i hold, uden mulighed for pauser og fridage.

Og som sagt findes eksempler på handlede mennesker i andre brancher. I Danmark har der indtil videre været sager om tvangsarbejde som au pair, i hotel- og restaurationsbranchen, byggebranchen og inden for rengøring, hvor f.eks. en bulgarsk familie blev tvunget til at gøre rent på en række skoler. De skulle arbejde op til 19 timer om dagen til en kummerlig løn, og fik ingen mad, så de var tvunget til at spise rester af de madpakker, de kunne finde i skraldespandene, de skulle tømme.

Men også på prostitutionsområdet findes sager uden for storbyerne. Her er der typisk tale om, at de handlede kvinder tvinges til at arbejde som escort eller på bordeller og massageklinikker. Politiet havde bl.a. en større sag i 2012, hvor en række bordeller i Jylland blev ransaget, hvormed det kom frem, at der bl.a. var tale om handlede kvinder blandt de ansatte.

Fælles for disse sager, uden for København og andre storbyer er, at de oftere forbliver uopdagede. Arbejdet foregår ofte i det skjulte, og det er derfor ofte et tilfælde, der fører til opdagelsen af disse sager.

Om en au pair et sted i forstæderne er ansat under ordentlige forhold er sjældent til at se udefra, og det er ikke til at se om et avisbud i et villakvarter på Midtsjælland får en ordentlig løn, og ikke er tvunget af andre til at udføre sit arbejde.

Af samme årsag kan man kun gisne om problemets udbredelse. Der findes ikke troværdige statistikker på området, og ikke noget system til registrering af, hvor de handlede mennesker opholder sig eller hvor de udnyttes. Men det kan konkluderes, at der ikke er tale om et afgrænset storbyfænomen. Handlede mennesker arbejder i mange forskellige brancher, overalt i Danmark.

Opklaringerne af sådanne sager sker oftest, hvis politiet kommer ind over, og på denne måde bliver opmærksomme på, at de mennesker de har med at gøre muligvis kan være handlede. Det kræver, at nogen får mistanke om, at noget ikke er som det skal være.

I HopeNow mener vi, at oplysning og debat er vigtige elementer i bekæmpelsen af menneskehandel. Jo flere danskere, der er bevidste om problemet, jo mere opmærksomhed vil det få. HopeNow kommer derfor gerne ud og holder foredrag og viser film. Det er vigtigt, hvis vi skal hjælpe de mennesker, som udnyttes groft , uanset om det er i København, Århus eller en provinsby på Fyn. Læs mere om HopeNows foredrag og film her.

 

Informationer er hentet fra:
Center Mod Menneskehandels hjemmeside
TV-Midtvests hjemmeside
TV2s hjemmeside

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.