Generalforsamling 2021 i HopeNow

Hermed indkaldes til generalforsamling 2021 i HopeNow torsdag d. 24.6. kl. 17 på adressen Peter Bangsvej 18, 4.

Jvnf. vedtægterne er dagsorden som flg.:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af 2 suppleanter (for 1 år)
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Evt. forslag sendes til michelle@hopenow.dk eller til lillian.vigslund@hopenow.dk.

Vel mødt! Vi håber på et hyggeligt og konstruktivt møde – og sørger for lidt at spise og drikke!

På bestyrelsens vegne
Lillian, bestyrelsesformand

Leave a Comment

Your email address will not be published.