Generalforsamling den 1. oktober

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow tirsdag den 1. oktober, kl. 18:00.

Generalforsamlingen afholdes hos SIRIUS Advokater, Frederiksberggade 11, 1459 København K. Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden fredag den 27. september 2013.

Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf.§8
  9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 30. september, har betalt forfaldent kontingent for 2013 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på abc@hopenow.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest tirsdag den 17. september 2013.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab en uge før generalforsamlingen.

Vel mødt den 1. oktober!

Med venlig hilsen,
bestyrelsen i HopeNow 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.