skip to Main Content

I samarbejde med Center Mod Menneskehandel (CMM) og Miljø- og Fødevareministeriet, har vores NGO et mandat til at dokumentere og identificere handlede personer under regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-20121.

Udgivet af det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, fremsætter handlingsplanen konkrete planer og målsætninger for en bred række af aktører, der arbejder på tværs af sektioner. Alle disse aktører er dedikerede til at forbedre forholdene for potentielle og identificerede ofre for menneskehandel og til bekæmpelse af menneskehandel generelt.

Back To Top