skip to Main Content

HopeNow dengang…

Michelle Mildwater og menneskerettighedsadvokat Anne Brandt Christensen stiftede i 2007 græsrods-NGO’en HopeNow med det formål at danne en organisation, der byggede på viden om fænomenet menneskehandel og fokuserede på at sikre menneskehandlede personers basale menneskerettigheder. Sammen med en gruppe af dedikerede mennesker havde Michelle Mildwater allerede siden 2003 arbejdet med udenlandske kvinder i prostitution i Danmark og havde derfor oparbejdet en omfattende og dybdegående viden om de forhold og problematikker, der relaterer sig til menneskehandel og udnyttelse.

Ved HopeNow’s opstart var fokus på afrikanske kvinder primært fra Nigeria og andre vestafrikanske lande. De nigerianske kvinder udgjorde på daværende tidspunkt klart den største grupper af handlede personer i Danmark – handlet til gadeprostitution eller anden form for tvungen sexarbejde. Som en følge heraf havde HopeNow i de første mange år et tæt og intensivt samarbejde med Røde Kors asylafdeling’s kvindecenter, som indkvarterede handlede kvinder, der søgte asyl. Kvindernes lange opholdstid i asylsystemet gav HopeNow og Røde Kors’ kvindecenter mulighed for at opbygge et solidt kendskab og en tillidsfuld relation til kvinderne, via kvindernes historier og fortællinger at få indblik i forhold og mekanismer, der kendetegner og styrer menneskehandel især indenfor de afrikanske netværk samt mulighed for at udvikle best practise og empowerment baserede metoder i arbejdet med kvinderne.

Fra 2007-2008 var Michelle Mildwater ansat som konsulent for Dansk Røde Kors, der som ovenfor nævnt på det tidspunkt spottede de handlede kvinder som en særlig gruppe i asylsystemet. Året efter i 2008 blev Michelle Mildwater ansat som konsulent for Center mod Menneskehandel og forblev som sådan frem til 2011, hvor HopeNow blev officiel aktør under den Danske nationale Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel. HopeNow fik dermed økonomisk bevilling og mandat til at udføre opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøer, fængsler og asylcentre samt til at identificere ofre for menneskehandel.

HopeNow nu…

12 år senere i 2019 vedbliver HopeNow med at være en dynamisk NGO – tilgængelig døgnet rundt og parat til at udføre sit arbejde – rådgivning, støtte og empowerment af handlede personer, udvikling af nye metoder og analyser af nye tendenser på området. Igennem årene har HopeNow været i kontakt med og screenet mere end 10.000 personer og ydet individuel støtte til mere end 2000 personer. HopeNow er fortsat formel aktør under Den Danske Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel og modtager finansiel støtte via satspuljemidlerne til at udføre opsøgende arbejde og identificere ofre for menneskehandel. HopeNow samarbejder tæt med sine partnere – Center mod Menneskehandel, Ami Ami og Reden International, som også er partnere under handlingsplanen.

Michelle Mildwater er fortsat ledende direktør for foreningen. Anne Brandt Christensen var i 2007-2016 formand for HopeNow’s bestyrelse og er i dag medlem af HopeNow’s advisory board. HopeNow drives hovedsageligt af frivillige og har kun to lønnede ansatte – tilsammen repræsenterer de en bred vifte af sociokulturelle og sproglige baggrunde samt forskellige professionelle og akademiske kompetencer og baggrunde.

I årene 2014-2018 udviklede og gennemførte HopeNow to projekter i Kenya i tæt samarbejde med den kenyanske NGO HAART, som arbejder indenfor menneskehandelsområdet. Projekterne foregik i samarbejde med CISU og var financieret af Udenrigsministeriet. I samarbejde med HAART udviklede HopeNow programmer, der skulle udbredes til skoler, landsbyer og slumområder i Kenya med det formål at forhindre kenyanske mænd og kvinder fra at blive udnyttet og handlet til Europa.

Ligeledes i årene 2015-2018 modtog HopeNow en bevilling fra Ligestillingsafdelingen til at gennemføre et projekt med henblik på at undersøge og redegøre for, i hvor stort omfang ofre for menneskehandel var at finde indenfor escort og andre former for privat og skjult prostitution. HopeNow identificerede 69 kvinder, som var handlet til et område indenfor prostitution, som for det første er meget skjult, men som også tidligere blev betragtet som et område for uafhængige og selvstændige sex arbejdere.

Der har i de senere år været øget fokus på dokumentation af HopeNow’s arbejde, aktiviteter og resultater. Afrikanske kvinder udgør stadig den største gruppe, som HopeNow har kontakt til, men siden 2012 har HopeNow identificeret et stigende antal mænd, der har været eller er udsat for menneskehandel. Lig kvinderne er der primært tale om afrikanske mænd handlet til ex. salg af narkotika, andre former for organiseret kriminalitet eller tvangsarbejde.

Back To Top