skip to Main Content

HopeNow afholder generalforsamling tirsdag d. 6.10.2020

HopeNow afholder generalforsamling tirsdag d. 6.10.2020 kl. 17 på adressen Peter Bangsvej 18, 4.

Dagsorden ser ud som flg.:

  • valg af dirigent og referent
  • forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  • forelæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse
  • forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  • behandling af evt. indkomne forslag
  • valg af 2 suppleanter for 1 år
  • valg af revisor og revisor suppleant
  • evt.

Punkt om valg af bestyrelsesmedlemmer udgår, idet de nuværende medlemmer af bestyrelsen er valgt for 2 år og samtlige medlemmer ønsker at fortsætte.

Alle er meget velkomne, og der vil blive serveret lidt afrikansk mad til at stille sulten med.

KONTINGENT for 2020 kan indbetales på HopeNows konto i Danske Bank:

Reg.nr. 1551 konto nr. 4250097875

Studerende og pensionister: 50 kr., støttemedlem uden stemmeret: 150 kr.,

Fuldt medlemskab inclusive stemmeret: 300 kr.

Husk at skrive navn på!

VEL MØDT!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top