København, den 17. august, 2015

Kære Medlem,

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow,

Mandag, 7. september, kl. 17

som afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 København NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk  inden 4.september 2015.

Den foreløbige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2013 og 2014 til godkendelse
  3. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for 2015 til godkendelse
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  5. Eventuelt

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 4. september, har betalt forfaldent kontingent for 2015 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetaltfuldt kontingent, har ret til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på abc@hopenow.dk senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, dvs. senest mandag, den 24. august 2015.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden sammen med den endelige dagsorden en uge før den ekstraordinære generalforsamling.

Vel mødt den 7. september !

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Contact

HopeNow
c/o Michelle Mildwater
Peter Bangs Vej 18, 4.
DK – 2000 Frederiksberg
E-mail: michelle@hopenow.dk