HopeNow støtter børneshelter i Nigeria

Hovedparten af de mennesker, HopeNow arbejder med, er handlet første gang, da de var børn – ofte til husslavearbejde eller andet tvangsarbejde – og siden handlet flere gange med ”slutdestination” i tvangsprostitution eller anden form for udnyttelse i Danmark eller andre europæiske lande. Der er brug for, at vi ikke kun fokusere på at yde assistance, når mennesker er handlede og udnyttede over en årrække, men at vi tager initiativ til præventivt arbejde, og forsøge at forhindre eller i det mindste begrænse menneskehandel. HopeNow har derfor taget de første skridt til et projekt med forebyggende arbejde for at forhindre handel med børn i Benin City, Nigeria.

HopeNow har per 28. September 2011 indgået aftale med Society for the Empowerment of Young Persons i Benin, Nigeria om oprettelse af et børneshelter med henblik på at yde hjælp til gadebørn/forældreløse i Benin, Nigeria, så disse børn enten ikke bliver ofre for menneskehandel eller genhandles af andre menneskehandlere. Hovedformålet med børneshelteret er, at forebygge (undgå) menneskehandel og samtidigt yde assistance til børn, der er i risiko for eller allerede har været udsat for menneskehandel, således at de får kvalifikationer til at kunne klare sig (uddannelse og støtte). HopeNow samarbejder allerede med SEYP i forbindelse med assistance baseret på empowerment (hjælp til selvhjælp) til voksne nigerianske kvinder, der har været handlet til Danmark, og nu er sendt tilbage til Nigeria af den danske stat. Denne assistance tager form af økonomisk hjælp til at starte butik, tage uddannelse eller hvad der passer bedste til den enkelte kvinde, så hun får mulighed for at forsøge sin familie og komme videre med sit liv. Vi har gode positive erfaringer med samarbejdet, og har allerede selv indsamlet og afsendt DKK 76.635 til børneshelter projektet, til brug for leje af en yderst velegnet ejendom i 3 år, istandsættelse samt betale legal/agent fees. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et lignende shelter i Benin med fokus på handlede børn, og i øvrigt har Unicef, Nigeria indvilget i at stå for ”life skill” træningen af personalet, som lærer disse overlevelsesstrategier videre til børnene. Shelteret vil kunne have 40 børn boende i længere eller kortere tid, og når det er oprettet, vil der være mulighed for, at yderligere børn kunne tilknyttes shelteret og modtage skoleundervisning og anden undervisning, som kan give dem kvalifikationer til at klare sig i livet.

HopeNow har således en aftale med en troværdig samarbejdspartner, som allerede har bevist sit værd gennem vores øvrige samarbejder, sikret en god ejendom for de næste 3år for projektet, og mangler nu ca 200.000kr til lønudgifter til lokalt fagligt kvalificeret og erfarent personale samt indbo/udstyr, generatorer samt spil/legetøj/skoleartikler, hvilket vil være essentielt i oprettelsen af shelteret og samarbejdets start. På sigt håber HoprNow også at kunne finde midler til produktion af en lille film om shelteret og det arbejde, der kommer til at foregå der, både som dokumentation af projektet men også i høj grad for at få mere fokus på præventivt arbejde indenfor anti-trafficking af børn og unge, så arbejdet kan inspirere andre til lignende tiltag

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.