HopeNows frivillige får undervisning i traumer

Workshop d. 27-10

HopeNows frivillige blev undervist i nervesystem, traumer og traumebehandling, da det er essentiel viden i arbejdet med handlede mennesker, som ofte er traumatiserede. Workshoppen var et led i en frivilliguddannelse, som skal dygtiggøre de frivillige kræfter i HopeNow.

“Hvordan ved du, at du føler dig glad? Hvordan kan du mærke det i kroppen?” spurgte traumeterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts, da hun underviste HopeNows frivillige i traumer og nervesystemet. Ved at blive bevidst om de kropslige sansninger ved både glæde og angst, kan man lære at mærke nervesystemets svingninger. Bevidstheden om kroppens reaktioner, og om hvordan man med kropssprog og stemmeføring kan have en effekt på andre mennesker, er vigtig, når man arbejder med sårbare og traumatiserede mennesker.

Mange af de handlede mennesker, som HopeNow har kontakt med, har været igennem mange traumatiske oplevelser i deres liv. Traumer kan påvirke alle kroppens funktioner og kan have stor indflydelse på et handlet menneskes liv. Michelle Mildwater, som har stiftet HopeNow, er selv traumeterapeut og bruger terapi i sit arbejde med handlede mænd og kvinder. Bevidstheden om, hvad traumer gør ved et menneske, er vigtig for alle HopeNows frivillige.

Lisbeth Ingvartsen Roberts er uddannet Somatic Experience (SE) practitioner, hvilket er en uddannelse i traumeterapi. Derudover er hun uddannet fysioterapeut og kraniosakral behandler. Hun afholdte workshoppen, som et led i HopeNows frivilliguddannelse, som skal dygtiggøre de frivillige kræfter i organisationen.

Den næste frivilligworkshop afholdes d. 14. og 15. november 2014, hvor de anerkendte undervisere på Danish Addiction Counselor (DAC) uddannelsen, Liz Whitta-Jørgensen og Viggo Müller, vil undervise de frivillige i grænsesætning og kommunikation med sårbare mennesker.

Se kalenderen over workshops for HopeNows frivillige her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.