HopeNow indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 25.5.2022 kl. 17 på adressen Peter Bangsvej 18, 4.

Dagsorden ser ud som flg.:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
Bemærk at forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via mail til hele bestyrelsen via info@hopenow.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Mailens emnefelt skal være ‘Foreslag til generalforsamling 25/5/22’.
På forhånd tak.

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Contact

HopeNow
c/o Michelle Mildwater
Peter Bangs Vej 18, 4.
DK – 2000 Frederiksberg
E-mail: michelle@hopenow.dk