Kære medlemmer af HopeNow

I det fortsatte forsøg på at bekæmpe menneskehandel vil HopeNow opfordre alle medlemmer og andre interesserede til at deltage i PFA Brug Livet Fondens Facebook afstemning, hvor HopeNows hjertesag er blevet indstillet til en pris på op til 150.000 kroner:

Gør en forskel – Gø r noget mod menneskehandel! HopeNow arbejder for at forbedre vilkårene for handlede kvinder i Danmark og for at give handlede kvinder, som er sendt tilbage til deres oprindelsesland af den danske stat, mulighed for at genstarte en meningsfuld tilværelse der. HopeNow udfører direkte socialt og terapeutisk arbejde med handlede og udenlandske kvinder i prostitution og yder assistance med en stor mængde praktiske ting, som f.eks. juridisk bistand og tandlægebesøg. Organisationen er baseret på frivillige ulønnede kræfter. Ildsjælen, og stifter af HopeNow, Michelle Mildwater, pendler mellem fængsler, hospitaler, asylcentre og prostitutionsmiljøerne på Vesterbro for at yde hjælp og for at gøre politikere og beslutningstagere såvel som den brede befolkning opmærksomme på problemerne omkring menneskehandel.  Ved at stemme på HopeNows hjertesag bidrager du direkte til kampen mod menneskehandel og ufrivillig prostitution.  Tak – din stemme gør en forskel ! Se mere på www.hopenow.dk

Gå ind på adressen: https://www.facebook.com/pfabruglivetfonden?sk=app_215156648521866&app_data={“title”:”HopeNow+-+beku00e6mp+menneskehandel!”} og tryk ‘afgiv din stemme’. Man kan kun stemme én gang og afstemningen kører til og med d. 25/9-2011.

På forhånd tak for din hjælp!

Med venlig hilsen, HopeNow

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Contact

HopeNow
c/o Michelle Mildwater
Peter Bangs Vej 18, 4.
DK – 2000 Frederiksberg
E-mail: michelle@hopenow.dk