skip to Main Content

FN DEFINERER MENNESKEHANDEL SOM FØLGENDE:

Når en person rekrutteres, transporteres, overføres, skjules eller modtages ved hjælp af trusler, tvang, bortførelse, bedrageri, magtmisbrug, udnyttelse af en sårbar stilling eller ved, at der ydes eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed til at udnytte vedkommende.

~ Ovenstående er en oversættelse af Artikel 3, paragraf (a) af UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons

I modsætning til den almindelige overbevisning, er menneskehandel ikke kun køb og salg af mennesker, og det er heller ikke særlig typisk at mænd, kvinder og børn bliver kidnappet fra begyndelsen. Som definationen ovenover highlighter, er der fem forskellige hovedkomponenter:

  1. REKRUTTERING – Sårbare og marginaliserede individer er mål for menneskehandleres netværk i deres hjemland og også i anden og tredje lande.
  2. BEDRAGERI – Som oftest sker rekrutteringen af potentielle ofre igennem beddrag. Sårbare og marginaliserede individer og/eller deres familier bliver fortalt, af eksempelvis mænd og kvinder i menneskehandelsnetværk, at der venter dem et mere frembærende liv et andet sted.
  3. FORFLYTTELSE – Potentielle ofre for menneskehandel flytter sig altid fra en lokation til en andet men dette betyder ikke nødvendigvis en krydsning af nationalstatens grænser.
  4. TVANG –  På et tidspunkt, hvad end det er på rekrutterringsstadiet, under transit, eller ved ankommelse til destinationen, bruger menneskehandleren tvang (dvs. magtanvendelse eller trusler) for at få ofret til at gøre hvad han eller hun, vil have offeret til at gøre.
  5. UDNYTTELSE – At some point, whether at the recruitment stage, during transit, or upon arrival at the destination, the trafficker underhandedly benefits from the trafficked person’s human resources (or lack thereof), most often financially. PÅ et tidspunkt, hvad end det er på rekrutteringsstadiet, under transit, eller ved ankommelse til destinationen, nyder menneskehandleren, på snedig vis, fordel af den handledede persons menneskelige resurser (eller mangel derpå), i de fleste tilfælde financielle fordele.

MENNESKEHANDEL SKER IKKE I ET TOMRUM; DER ER DRIVKRÆFTER BAG FÆNOMENET, DER SKABER PERFEKTE GRUNDLAG FOR EN STÆRK INDUSTRI

Tidligere talte man ofte om push og pull faktorer, når man skulle forklare kompleksiteten i udfordringerne ved at forsøge at bekæmpe menneskehandel: push faktorer (dvs. årsagerne, der for mennesker til at forlade et sted) herunder fattigdom, mangel på muligheder, vold i hjemmet og lignende; pull faktorer (dvs. årsagerne der trækker eller skaber et behov, som for dem til at tage til en bestem destination), hvilket kan inkludere mangel på billig arbejdskraft, en høj efterspørgsel efter sex arbejdere og lignende. Eftersom vi forstår menneskehandel mere og mere, er der også kommet en erkendelse af, at der er brug for en mere dynamisk tilgang til at tackle problemet, da situation er ekstrem kompleks.

I et projekt finansieret af EU (2014-2016) har en forskergruppe TRACE (Trafficking As a Criminal Enterprise) identificeret et antal af drivkræfter bag menneskehandel der kan be indelt i tre kategoier: socio-økonomiske faktorer, politiske faktorer og globale faktorer (se diagrammet som er hentet fra håndbogen: Traceing Human Trafficking). Disse tre faktorer, eller rettere sagt kræfter, er interrelaterede og sammen skaber de fordelagtige grundlag for at menneskehandlere kan rekruttere, bedrage, flytte, tvinge og udnytte sårbare mennesker og gøre menneskehandel til en af de største kriminelle foretagender i verden.

I lyset af disse forskellige faktorer, som også kydses og overlapper, lige såvel som de understøtter og underminere hinanden, mener HopeNow, at det er en uoverkommelig opgave for græsrodsorganisationer som vores at bekæmpe menneskehandel. Men vi er i en position til at give støtte til og empower ofre for menneskehandel, uanset om de er identificeret som dette eller ej. Vi kan også dele vores viden og erfaringer med myndigheder, viksomheder og befolkningen, og hermed støtte forandringer både når det gælder policy og handlingsmønstre. Dette kan til gengæld disrupte denne stærke industri.

Back To Top