Indkaldelse til generalforsamling den 22. juni 2015

København, den 1. juni 2015

Kære medlem,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow,

Mandag, den 22. juni, kl.17

Generalforsamlingen afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 Kbh NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden den 19. juni 2015.

Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontigent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. paragraf 8
  9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 19. juni, har betalt forfaldent kontingent for 2015 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har betalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på abc@hopenow.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest mandag, den 8. juni 2015.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med den endelige dagsorden en uge før generalforsamlingen.

Vel mødt den 22. juni!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.