skip to Main Content

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow, tirsdag, den 27. marts, kl. 18.00. Generalforsamlingen afholdes hos SIRIUS Advokater, Holmens Kanal 7, 3. sal, 1060 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email tilmelding@hopenow.dkinden den 19. marts 2011.

Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf.§8
  9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 26. marts 2012, har betalt forfaldent kontingent for 2012 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt via mail til bestyrelsen på abc@hopenow.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 13. marts 2011.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab en uge før generalforsamlingen.

Vel mødt den 27. marts!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top