skip to Main Content

MENNESKEHANDEL ER EN GLOBAL INDUSTRI, DER RESULTERER I FORSKELLIGE FORMER FOR UDNYTTELSE INDENFOR OG PÅ TVÆRS AF LANDE

Som et resultat af menneskehandelens meget komplekse og flydende natur, findes der ingen troværdig statistik over, hvor mange sårbare mænd, kvinder og børn, der er ofre for menneskehandel. Den internationale arbejdsorganisation, ILO, beregner, at over 75% ud af omkring 21 millioner mennesker bliver handlet til tvangsarbejde, og 22% bliver tvunget til sex-arbejde. Seksuel udnyttelse genererer mere end dobbelt så høj profit for menneskehandlere end tvangsarbejde. Læs mere om ILO her.

De forskellige typer af udnyttelse, som HopeNow møder i Danmark, inkluderer seksuel udnyttelse (som er den mest hyppige i Danmark), tvangsægteskab, tvangsarbejde, tvangsarbejde i hjemmet og tvungen kriminalitet. Vi ser nogle eksempler på organhandel, men vi har ingen direkte erfaring med bedrageri eller børnesoldater. Som et resultat af magtforholdet mellem ofre og gerningspersoner bliver handlede personer ofte udnyttet på mange forskellige måder over længere tid.

Det er ikke alle ofre for menneskehandel, der bliver flyttet over landegrænser, men majoriteten af de handlede personer i Europa kommer typisk fra lande udenfor Europa.

Det danske politi har erklæret, at antallet af handlede kvinder i Danmark er vokset siden 2002. De estimerer, at cirka 2.500 udenlandske kvinder arbejder i sex-industrien i Danmark. Alle de sårbare og marginaliserede mennesker, som HopeNow møder, er af ikke-dansk oprindelse, og majoriteten stammer fra Vestafrika.

Indenfor feltet for menneskehandel, er tre kategorier blevet defineret:

  1. AFSENDERLANDE er den handlede persons oprindelsesland (f.eks. Thailand, Nigeria, Colombia).
  2. TRANSITLANDE er lande, som den handlede person rejser igennem eller bliver i kortvarigt, før de fortsætter til den ‘endelige’ destination (f.eks. Spanien, Italien, Grækenland).
  3. MODTAGERLANDE er lande, som menneskehandlere planlægger som værende den ‘endelige’ destination for deres ofre (f.eks. Danmark, England, Holland). Transitlande spiller også tit rollen som modtagerlande.

Som NGO beliggende i Danmark; et modtagerland, som er rigt og som distribuerer sin velfærd forholdsvis jævnt i forhold til majoriteten af verdens andre lande, tager HopeNow hensyn til de transnationale dimensioner af menneskehandel på daglig basis. Vi taler med potentielle og identificerede ofre for menneskehandel om deres individuelle livssituation, vi samarbejder med andre NGO’er, GO’er og andre relevante aktører i afsender- og transitlande, samt videreuddanner os selv. Med andre ord bruger vi vores egen agency som tilgang i vores arbejde, såvel som en multi-agency, og multi-agent tilgang. Vi tror på, at for at fuldt kunne forstå en persons situation i nuet, bliver vi nødt til at forstå en hel del af dennes fortid og se dem fra et holistisk perspektiv og som medmennesker, hellere end kun at se dem som ofre for menneskehandel fra fremmede lande.

ET VIDERE ASPEKT AF MENNESKEHANDEL, SOM TIT ER SVÆRT AT FORSTÅ, ER FIKTIV ‘GÆLDS-CIRKEL’

Menneskehandleres primære mål er at tjene penge ved at udnytte de personer, de handler med, på forskellige måder. Mange af de mænd og kvinder, vi arbejder med, tror – hvorvidt det er sandt for deres situation eller ej – at de ikke har noget valg selv, og at de er tvunget til at udføre det arbejde, som menneskehandleren tvinger dem til. Dette på grund af den massive, ofte fiktive gæld, som de har skaffet sig, siden de forlod hjemlandet.

For nogle, der forlader hjemlandet, er den gæld, som individet eller familien har i hjemlandet, en stærk push-faktor. Lige så snart de forlader deres hjem, forøges gælden eksponentielt i løbet af transitten, lige såvel som i modtagerlandet, idet fiktive summer bliver lagt oveni ‘regningen’ for hver tjeneste eller transaktion, som bliver lavet på vegne af den handlede. Individer bliver tit belemret med en gæld til menneskehandlerne, som tager flere år at afbetale, og familien til den handlede person løber en stor risiko for at blive udsat for vold af menneskehandlernes netværk, hvis gælden ikke bliver betalt.

Back To Top