skip to Main Content

HER KAN DU FINDE ALLE DE LINKS OG DET LITTERATUR, SOM VI HENVISER TIL PÅ VORES HJEMMESIDE SAMT ANDRE INTERESSANTE KILDER. KLIK PÅ TITLERNE, OG DU VIL BLIVE FØRT VIDERE…

GRÆSRODSORGANISATIONER

Civilsamfund i Udvikling (CISU)
HAART
International Human Trafficking Institute
La Strada International

STATSLIGE ORGANISATIONER OG INSTITUTTER

Center Mod Menneskehandel (CMM)

Ligestillingsafdelingen under Miljø- og Fødevareministeriet

Børne- og Social Ministeriet

INTERNATIONALE ORGANISATIONER

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
International Labour Organization (ILO)
European Commission of the EU

RAPPORTER

Global Report on Trafficking in Persons, 2016
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018

 

 

Back To Top