skip to Main Content

VORES MISSION ER AT SØGE, FINDE, IDENTIFICERE OG ARBEJDE STØTTENDE OG MOTIVERENDE MED MÆND, KVINDER OG BØRN, DER ER MARGINALISEREDE, STIGMATISEREDE OG OFTE KRIMINALISEREDE SOM FØLGE AF MENNESKEHANDEL.

For at realisere denne mission arbejder HopeNow på såvel individuelt som systemisk niveau. Det betyder at vi i det daglige opsøgende arbejde og i den løbende rådgivning tilstræber at støtte og ‘empower’ hver enkelt person med hver enkelts specifikke forhold for at opnå en konkret og direkte forbedring af deres livssituation.

Relationen til vores klienter bygges op over tid, og vi følger konstant op og vedligeholder relationen for at skabe varige løsninger.

Fra et juridisk perspektiv eksisterer menneskehandel i feltet, hvor den kriminelle lovgivning, menneskerettighedslovgivningen og udlændingelovgivningen krydser hinanden. En vigtig del af HopeNows indsats for at opnå langsigtede positive livsændringer for hver enkelt individ foregår derfor gennem fortaler arbejde og juridisk indgriben. HopeNow har skabt juridisk præcedens, ex. fået omstødt kriminelle domme på handlede personer og har derved beskyttet basale menneskerettigheder. HopeNow tilstræber ligeledes konstant at påvirke og gøre de organisationer og myndigheder, som er udøvende i den danske udlændinge og kriminelle lovgivning, opmærksomme på og lydhøre overfor kompleksiteten i menneskehandel.

VI TROR PÅ NYTTEN AF AT ANVENDE EN HOLLISTISK TILGANG, SOM IMØDEKOMMER HVER ENKELT INDIVIDS PSYKO-SOCIALE OG JURIDISKE BEHOV INDENFOR DERES SÆREGNE KULTURELLE SAMMENHÆNG.

Menneskehandel bygger på et enormt og globalt kriminelt netværk, som kalder på en koordineret indsats fra en lang række af sociale, politiske og økonomiske aktører. Vi ved at HopeNow som en NGO alene ikke kan fjerne eller gøre op med menneskehandel, men vi forsøger at forstyrre den. Vi tror på at sætte os opnåelige mål såsom:

  • ‘empowering’ af potentielt og identificerede handlede personer for dermed at støtte dem i at forbedre deres livssituation og –muligheder
  • At sikre at potentielt og identificerede handlede personers basale menneskerettigheder overholdes
  • At skabe øget opmærksomhed om menneskehandel generelt og HopeNows arbejde i Danmark specifikt.

For mere detaljerede oplysninger om vores arbejde og hvorledes vi operer er i praksis se cases.

Back To Top