skip to Main Content

VORES MÅL ER AT SØGE, FINDE, IDENTIFICERE OG ARBEJDE STØTTENDE OG MOTIVERENDE MED MÆND, KVINDER OG BØRN, DER ER MARGINALISEREDE, STIGMATISEREDE OG OFTE KRIMINALISEREDE SOM FØLGE AF MENNESKEHANDEL

Menneskehandel er et multilevel problem, der kræver en enorm indgriben fra en bred række af sociale, politiske og økonomiske aktører. Vi tror på vigtigheden i at sætte opnåelige mål, og derfor forsøger vi ikke at bekæmpe menneskehandel men snarere på at disrupte menneskehandel.

VED AT BRUGE EN METODOLOGI, DER MULLIGGØR AT ARBEJDE MED FOLK PÅ INDIVIDNIVEAU, ER VORES MISSION AT EMPOWER POTENTIELLE OG IDENTIFICEREDE OFRE FOR MENNESKEHANDEL, SÅ VI KAN FORBEDRE DERES LIVSMULIGHEDER MED UDGANGSPUNKT I HVER PERSONS AGENCY

Vi har en menneske til menneske tilgang i vores arbejde; med andre ord behandler vi de mennesker vi møder som individer. Derudover følger vi tilstanden på de sårbare mennesker vi møder over tid for at sikre kontinuitet for os og vores partner-institutioner. Denne form for monitorering sikrer ikke kun opbyggelsen af tillidsfulde relationer, den giver også en følelse af sikkerhed, eftersom monitoreringen viser det enkelte individ, at der er reel støtte at hente.

Det er også vores mission at:

  • Sikre potentielle og identificerede handlede individers adgang til assistance
  • Beskytte potentielle og identificerede handlede individers basale menneskerettigheder
  • Udvide kendskaben til og bevidstheden om menneskehandel og vores arbejde i Danmark
Back To Top