Ny Indkaldelse til Generalforsamling, 2019

Kære medlem i HopeNow,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow

Tirsdag den 17. September, 2019, kl. 17:00

som holdes hos HopeNow (Mildwater), Peter Bangs Vej 18, 4., 2200 Frederiksberg. Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på e-mail til gitte.frandsen@hopenow.dk senest den 16. 09. 2019.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2018 til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget til det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af to suppleanter for 1 år
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, det vil sige 16. 09. 2019, har betalt forfaldent kontingent for 2019 (kr. 50 støttemedlemskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på gitte.frandsen@hopenow.dk senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige senest den 3.09.2019. Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden sammen med den endelige dagsorden en uge før den ekstraordinære generalforsamling.

Vel mødt!

Orientering fra HopeNows bestyrelse angående GDPR

I HopeNow passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata. I HopeNow behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Som udgangspunkt vil vi fremadrettet primært bruge oplysninger til at indhente kontingent, til at sende nyhedsbreve samt invitationer til relevante arrangementer et par gange årligt. Hvis du ikke ønsker at modtage denne information eller gerne vil have at vi sletter dine data, send os venligst en mail herom på gitte.frandsen@hopenow.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.