Nyheder

Hermed indkaldes til generalforsamling 2022 i HopeNow mandag d. 5.9. kl. 18:00 på adressen Peter Bangsvej 18, 4.

Jvnf. vedtægterne er dagsorden som flg.:

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Forelæggelse af formand og kassererer vælger at gå af deres poster 
 3. Forelæggelse af ændringer af foreningens vedtægter (gammel og ny)
 4. Forelæggelse af interne kontrol af bank fuldmagter for 2022 til godkendelse (Status Protokol fra Ernest & Young
 5. Behandling af evt. indkomne forslag 
 6. Valg af ny formand 
 7. Valg af ny kasserer 
 8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
 9. Valg af suppleanter (for 1 år) 
 10. Valg af bogholder 
 11. Evt. 

Evt. forslag sendes til michelle@hopenow.dk en uge før mødet.

Vel mødt! Vi håber på et hyggeligt og konstruktivt møde – og sørger for lidt at spise og drikke!

På bestyrelsens vegne
Michele, Direktør