Nyhedsbrev Oktober 2014

HopeNow starter frivilliguddannelse

Dette efterår arrangerer HopeNow en række workshops, som skal uddanne de frivillige kræfter i HopeNow. De frivillige er helt essentielle for HopeNows arbejde for og med handlede mennesker i Danmark. Vi vil gerne dygtiggøre og undervise vores engagerede frivillige til bedre at kunne udøve støtte for de handlede mennesker, som de er i kontakt med. Derfor bliver HopeNows frivillige de kommende måneder inviteret til en række workshops med blandt andet traumeterapeuter, psykoterapeuter og forskellige eksperter i menneskehandel, jura, NGO-samarbejde, samt afrikansk kultur og religion. Vores mål er, at de frivillige uddannes og får redskaber til bedre at kunne arbejde med udsatte mennesker i sårbare situationer.

I september afholdte HopeNow den første af disse workshops for frivillige. Workshoppen var en generel introduktion til menneskehandel i både nationalt og internationalt perspektiv.  Anne Brandt Christensen, advokat med fokus på menneskerettigheder og lektor i global menneskehandel og kønsstudier på DIS, holdt et oplysende oplæg for de frivillige om de juridiske aspekter af menneskehandel og dansk lovgivning på området. Læs mere om de enkelte workshops for de frivillige i HopeNow og tilmeld dig her.
         

 Identificeret som handlet

HopeNows primære arbejde for og med handlede mennesker fokuserer på det enkelte individ, som vi tilbyder rådgivning, traumeterapi, sociale aktiviteter og juridisk støtte. HopeNow udfylder også en vigtig rolle, ved at være en af de NGO’er, som medvirker i identifikationsprocessen af handlede mennesker i Danmark. I 2013 identificerede HopeNow 26 personer som handlede, hvoraf 23 af disse sager blev officielt ankerkendt af Udlændingestyrelsen. I alt blev 76 personer identificerede som handlede i 2013 i Danmark.

Det er afgørende at blive officielt identificeret som handlet, da det ændrer ens juridiske status. Fremfor at blive behandlet som kriminel, bliver man anset som et offer for menneskehandel og får adgang til assistance og støtte fra den danske stat. HopeNow arbejder for og med handlede mennesker, som er identificerede og er i proces til at blive det, samt de særligt sårbare personer, som ikke ønsker at blive identificerede på grund af frygt for repressalier fra deres bagmænd.

I 2014 har HopeNow indtil videre udarbejdet en skriftlig identifikation af 19 af de hundredvis af potentielt handlede personer, som vi har haft kontakt med. Dette identifikationsdokument kaldes en 1A, hvilket HopeNow sender til Center mod Menneskehandel. Ud af de 19 personer, som HopeNow har identificeret indtil videre i 2014, er 11 handlet til prostitution, mens 8 er handlet til tvangsarbejde eller kriminel aktivitet. To af disse er aldrig officielt blevet identificeret som handlede på grund af den måde, sagen er blevet behandlet i det danske system. HopeNow udøver desuden løbende juridisk- og familieorienteret rådgivning for fem handlede kvinder, som allerede er eller er ved at få opholdstilladelse i Europa.

Party with a purpose

HopeNow deltog, da Kirken i Kulturcenteret afholdte Party with a Purpose, som er en del af foreningen Kvinde til Kvindes årlig konference for mange hundrede kvinder, som ønsker en positiv forandring i deres liv. Emmelie de Forest leverede musikken, skuespiller Terese Glahn fremførte en personlig fortælling, og der blev samlet ind til HopeNow og kampen mod menneskehandel. Merete Tangsted er drivkraften og inspirationen bag denne kirkelige konference for kvinder, som finder sted hvert år og samler ind til HopeNow. Vi vil gerne takke Merete og sponsorerne bag dette års arrangement; MENU, Muuto, samt tre hoteller, som donerede præmier til lotteriet.

HopeNows stifter, Michele Mildwater, fortalte om HopeNows indsats for at forbedre forholdene for handlede kvinder i Danmark og om menneskehandel generelt. Michele inviterede Joy, en tidligere handlet kvinde, som HopeNow har arbejdet med igennem mange år, på scenen. Joy fortalte om, hvordan hun har fået støtte og hjælp af HopeNow, som blandt andet har hjulpet hende til at lære at læse, skrive og starte sin egen forretning. Joy har tidligere fortalt sin gribende historie på Betty Nansen Teateret i samarbejde med HopeNow i forestillingen TRUST, hvilket du kan læse mere om her.

HopeNow holder oplæg for CISU

Civilsamfundspuljen (CISU) har afholdt et fyraftensmøde om, hvordan NGO’er bedst muligt arbejder med menneskerettigheder. CISU inviterede HopeNows projektofficer, Sune Barker, til at holde et oplæg om, hvordan arbejdet fungerer i praksis.Sune fortalte om HopeNows erfaringer med at udvikle partnerskaber med NGO’er i Nigeria og Øst Afrika. HopeNows arbejde foregår primært med handlede mennesker, som befinder sig i Danmark, men det er mindst lige så vigtigt, at kunne følge op på disse menneskers situation, når de bliver sendt tilbage til deres oprindelsesland af den danske stat. På den måde kan vi med partnerskaber sikre en sammenhæng og kontinuitet i arbejdet med de handlede mennesker. Derudover er partnerskaber en måde for HopeNow at arbejde forebyggende mod menneskehandel. CISUs møde var inspirerende og gav rig mulighed for at udveksle erfaringer om rettighedsbaseret fortalerviksomhed.

Used in Europe

HopeNow medvirker i en europæisk kampagne Used in Europe, udarbejdet i samarbejde med NGO Platformen, som er organiseret gennem den hollandske organisation La Strada International. Kampagnen skal sætte fokus på udnyttelse af handlede mennesker til tvangsarbejde. Der er kommet øget internationalt fokus på dette område, som hidtil har været en side af menneskehandel, som sjældent har været i offentlighedens søgelys. Mænd og kvinder handles til tvangsarbejde i hele Europa, hvilket kampagnen dokumenterer og sætter fokus på i samarbejde med 28 anti-trafficking NGO’er i Europa.

D. 18. oktober markerer HopeNow EU’s Anti-Trafficking Dag med et arrangement, som skal skabe opmærksomhed omkring handel af mennesker til tvangsarbejde og lancere kampagnen. Se invitationen til eventet her.

Kampagnen Used in Europe bliver lanceret d. 18. oktober 2014 til HopeNows arrangement i anledningen af EU’s Anti-Trafficking Dag

Kvinde fra New Zealand fundraiser for HopeNow

Elesha Edmond fra New Zealand besøgte sidste år HopeNow i forbindelse med et filmprojekt, hvor hun observerede HopeNows arbejde og kom i kontakt med en række handlede kvinder, som arbejdede i prostitution i Københavns gader. Elesha blev dybt berørt af mødet og grebet af kampen mod menneskehandel. Nu har hun fundraiset 2.750 kr. i sit private netværk, som hun har doneret til HopeNows arbejde med og for handlede mennesker. Elesha Edmonds støtter HopeNows direkte og personlige arbejde med handlede mennesker. Hun fortæller:

“Michelle Mildwater og hendes fantastiske team i HopeNow er perfekte eksempler på mennesker, som er villige til at gå ud og møde virkelighedens ofre for menneskehandel, fremfor at fortabe sig i tal og figurer. Jeg synes, det er på tide, at samfundet gør det samme.”

HopeNow er meget taknemmelig for støtten, som giver os ekstra ressourcer til at udføre vores arbejde for og med handlede mennesker i Danmark.

Kommende begivenheder 

18. oktober
HopeNow markerer årets Anti-Trafficking Dag ved at sætte fokus på udnyttelsen af handlede mennesker til tvangsarbejde. Kom til vores event d. 18. oktober kl. 13.00-15.00, hvor den europæiske kampagne, Used in Europe, vil blive lanceret. Se invitationen og tilmeld dig her.
 
Workshops for frivillige
HopeNow har arrangeret en række workshops for vores frivillige kræfter. Vi ønsker at uddanne vores frivillige og give dem redskaber til arbejdet for og med handlede mennesker i Danmark. Vi vil afholde workshops med kompetente undervisere i traume- og psykoterapi, eksperter i menneskehandel og afrikansk kultur og historie. Tilmeld dig vores frivilligworkshops d. 27. oktober, 14.-15. november og 28. november her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.