Nyhedsbrev

Kære abonnent

Fremover vil du fire gange årligt modtage et nyhedsbrev fra HopeNow, der giver et godt indblik i alt det, vi foretager os i foreningen. Her følger højdepunkterne fra årets første kvartal.

Varm suppe i en kold tid

16-årige Josefine Dyrmose fra Eriksminde Efterskole i Odder har på eget initiativ indsamlet penge til HopeNow ved at sælge varm suppe. En kold januardag lavede hun en nigeriansk suppe, som hun solgte i Horsens gågade til en pris, folk selv måtte bestemme. Folk viste interesse for suppen, og mange ville også gerne debattere og snakke om menneskehandel. Josefine havde også lavet en flyer om menneskehandel, og på to timer solgte hun suppe for næsten 1.000 kr.. Hun har doneret hele belø bet til HopeNow.  Idéen til projektet fik Josefine Dyrmose, efter hun havde hørt Elisabeth Berg fra HopeNow holde et foredrag på Eriksminde Efterskole om trafficking. Elisabeth Bergs efterskoleforedrag har samlet medført donationer på mere end 100.000 kr., hvor efterskoleeleverne selv har rejst halvdelen af beløbet ved forskellige aktiviteter og events.

Michelle Mildwaters rejse til Nigeria

I januar var Michelle Mildwater tre uger i Nigeria. Hun var blevet inviteret af Siddharth Kara, der er forfatter og forsker ved Harvard University’s Carr Center for Human Rights, hvor han beskæftiger sig med, hvad trafficking og nutidens slavehandel er. Han har rejst kloden rundt og talt med over 500 slaver og undersøgt sexslaveriet – og bidraget med en økonomisk analyse heraf og forslag til  hvorledes sexslaveri kan bekæmpes. Han inviterede Michelle til Nigeria, så hun kunne vise ham rundt i hovedstaden Lagos og præsentere ham for nogle af de organisationer, der arbejder med handlede kvinder. Michelle Mildwater og Siddharth Kara besøgte også flere af HopeNows samarbejdspartnere i Nigeria, hvor forskeren fik en mulighed for at lære om de handlede kvinders baggrund.

Restaurant hjælper en hel familie

Da Michelle var i Nigeria, mødtes hun med en fattig familie, der bestod af mor og seks børn, hvor tre af børnene var blevet kontaktet af menneskehandlere. For at forebygge at familien lod sig lokke til at sende nogle af børnene med menneskehandlerne, undersøgte Michelle, hvilke ressourcer familien besad for at kunne klare sig selv. Det viste sig, at en af døtrene var uddannet som kok, men det var umuligt for familien selv at starte en restaurant. Men med økonomisk støtte fra HopeNow fik familien etableret en lille restaurant, hvor moderen og de tre ældste børn i dag arbejder. De tre yngste børn får betalt deres skolegang af HopeNow, og ved siden af uddannelsen kan de hjælpe til i restauranten, hvis eksistens hjælper hele familien med at klare sig.

”Heksebarn” har fået en ny tilværelse

I Nigeria rejste Michelle Mildwater på egen hånd videre til Benin City, hvor HopeNow ønskede at hjælpe en 10-årig pige, der var blevet udråbt som ”heksebarn” og beskyldt for at være årsag til sin families ulykke. Familien ville ikke længere kendes ved barnet, som gik en håbløs fremtid i møde. HopeNow betalte for, at pigen kunne komme på kostskole, hvor hun både får undervisning og husly. Dette projekt har kun kunnet lade sig at gøre takket være en af HopeNows private sponsorer.

58.045 underskrifter imod menneskehandel

Den 10. februar overrakte formand for HopeNow, Anne Brandt Christensen, 58.045 danske underskrifter imod menneskehandel til ligestillingsminister Lykke Friis. De mange underskrifter til støtte for fire punkter, der kan gøre en positiv forskel i behandlingen af ofre for menneskehandel i Danmark, blev indsamlet via kampagnen “Stop sexhandel med børn og unge”, hvor HopeNow samarbejdede med butikskæden The Body Shop. De mange underskrifter får forhåbentligt positiv effekt på ordlyden og prioriteringerne i den kommende danske handlingsplan for 2011 til bekæmpelse af menneskehandel.

Kulturelle og religiøse aspekter

Den 23. februar deltog HopeNow i en konference arrangeret af Center Mod Menneskehandel. Konferencen havde temaet: ”Kulturelle og religiøse aspekter i arbejdet med menneskehandlede nigerianere?”. Michelle Mildwater holdt et oplæg om religion, tro og socialt arbejde, hvor hun inddrog sine erfaringer fra Benin City med afrikansk traditionel religion og kristne menigheder og sine erfaringer fra København med nigerianske kvinder i kristne menigheder.

Donation fra Odd Fellow på 25.000 kr.

HopeNow har modtaget en donation på 25.000 kr. fra Storkøbenhavnske Odd Fellow logers Humanitære Fond. Man kan ikke søge fonden, men man kan blive indstillet af medlemmerne af logerne, og det skete for HopeNow.
Donationen blev overrakt lørdag d. 12. marts i Odd Fellow Palæet ved et flot arrangement, hvor formand Anne Brandt Christensen modtog donationen på HopeNows vegne. Anne fik efterfølgende lejlighed til at fortælle de fremmødte om HopeNow, og både hun og Michelle Mildwater benyttede arrangementet til at gøre opmærksom på foreningens arbejde.

Michelle Mildwater er nomineret til 8th Wonder Award

Hvert år uddeler Elisabeth Arden og Femina 25.000 kr. til velgørenhedsarbejde til en kvinde, som yder en særlig indsats. Michelle Mildwater er blandt dette års tre kandidater, og det er i sig selv en stor ære. De tre kandidater præsenteres i Femina i uge 19 (udkommer 12. maj), og herefter vil læserne kunne stemme på de nominerede indtil d. 29. maj. Vinderen bliver præsenteret i Femina i uge 27. Kryds fingre for Michelle og stem på hende på femina.dk/8wonder

Medlemskab af Hopenow for 2011

Du har formentlig været medlem af HopeNow i 2010 – din støtte og opbakning har været med til, at HopeNow har kunnet hjælpe ofre for menneskehandel både i Danmark og Afrika. Du har gjort en forskel. Vi håber du vil forny dit medlemskab, og fortsætte med at støtte os. Hvis du ikke er medlem, så tilmeld dig nu, så vi kan fortsætte med at arbejde med og for ofre for menneskehandel. Du kan indbetale enten kr. 150,- til et støttemedlemskab eller kr. 300,- til et fuldt medlemskab på:

Store donationer er fantastiske, men vi bliver også meget taknemmelige for små donationer på f. eks. kr. 50; hver donation, stor eller lille, hjælper os til at kunne søge om midler gennem visse fonde. Du kan donere på (husk navn og adresse):

Bank: Danske Bank.
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 4250097875
VIGTIGT: Husk at angive navn, adresse og e-mail ved indbetaling samt på mail til medlem@hopenow.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.