skip to Main Content

HISTORIE

Michelle Mildwater stiftede græsrods NGO’en HopeNow i April 2007, og hun er nu leder af organisationen. Michelle har arbejdet med handlede kvinder og udenlandske kvinder i prostitution i Danmark siden 2003, og hun har derfor en omfattende og dybdegående viden om problemerne omkring menneskehandel og udnyttelse. Læs mere her.

ORGANISATION

HopeNow er en uafhængig frivillig-baseret forening. Vi afhænger derfor meget af frivillige i alle aspekter af vores arbejde, fra outreach til administration og fundraising, og vi har som regel i mellem 10 og 20 engagerede frivillige, der dedikerer deres tid til vores organisation. We har også et mindre hold af lønnede medarbejder og bestyrelsesmedlemmer. Læs mere her

MÅL OG MISSION

Vores primære mål er at empower handlede personer og herunder udøve fortalervirksomhed for menneskerettigheder og beskyttelse på området. Vores mission er at disrupte human trafficking i alle dets former både i Danmark og globalt. Læs mere her

DONORE OG FUNDING

HopeNow modtager funding forskellige kilder herunder the Department for Equality at the Ministry of Foreign Affaist under regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018 og igangværende projekter om menneskehandel og dets forbindelser til escort arbejde og diskret/privat prostitution: fra Civilsamfund i Udvikling (CISU); fra Socialministeriets PUF (funding for social og frivilligt arbejde) pulje; fra private donationer og fra fundraising events, der er selvstændigt organiseret. Læs mere her.

 

Back To Top