Organisationsstruktur

HopeNow er en uafhængig NGO og har mandat til at bekæmpe menneskehandel under den nationale, statslige handlingsplan. Vores mål er, at skabe positiv forandring og styrke nuværende samt tidligere ofre for menneskehandel. HopeNow er en forskelligartet organisation, der er stærkt afhængig af frivillige i alle sfærer, fra opsøgende arbejde og fundraising til administration og bestyrelsesarbejde. Vi har som regel 10- 20 engagerede frivillige, der afsætter deres tid til vores organisation, og vi har en lønnet fuldtidsansat. Omkring 20 % af vores team er mænd, 80% er kvinder, og vi har forskellige etniske baggrunde. Teamet er tværfagligt og består af både praktiske og akademiske eksperter fra fagområderne immigration, IT, jura, antropologi, socialpolitik, socialt arbejde, traumeterapi, kulturformidling, IT mm (se kontakt).

HopeNows nuværende bestyrelse blev valgt ved en generalforsamling d. 24.5.2022. Bestyrelsen arbejder udelukkende på frivillig basis.

HOPENOW BESTYRELSE:
Lillian Vigslund
– Formand
Gitte Frandsen – Kasserer
Sam Lusk – Bestyrelsesmedlem
Michelle Mildwater – Bestyrelsesmedlem
Gitte Højgaard Johansen – Bestyrelsesmedlem

Anne Brandt Christensen – Rådgivende bestyrelsesmedlem
James Igbor – Rådgivende bestyrelsesmedlem

Christina Emilie Hammeken – Suppleant
Josefine Vang Petersen – Suppleant

 

Læs vedtægterne her

 

Vi betragter HopeNow’s tværfaglige tilgang som vores store styrke i arbejdet med handlede personer i Danmark. Vores tværfaglige og kombinerede tilgang og ekspertviden fra forskellige fagområder gør os i stand til at møde vores klienter med en helhedsorienteret indsats hvad angår deres økonomiske, juridiske og psyko-sociale situation. Eksempelvis inkluderer HopeNow ofte ofrets familie i det rådgivende arbejde, og vi har udviklet en terapeutisk metode, der integrerer specifikke elementer fra ofrets egen kultur.

Samarbejde Med Andre

Ud over opsøgende arbejde med udsatte, potentielt handlede og identificerede handlede mennesker på gaden, i asylcentre og i fængsler, indebærer HopeNows arbejde også regelmæssig kontakt til og tæt samarbejde med statslige organisationer og myndigheder samt med andre NGOér på menneskehandelsområdet. HopeNow har således løbende kontakt med:  

 Ydermere samarbejder HopeNow med NGO’er og andre relevante på området, ex.:  

 • AmiAmi, NGO – rådgivnings- og sundhedstilbud til migrant sexarbejdere og ofre for tvangsarbejde og menneskehandel 
 • Reden International, NGO – arbejder med udenlandske kvinder i prostitution, særligt ofre for menneskehandel 
 • Mødestedet, natcafé for udenlandske kvinder 
 • Mændenes Hjemherberg for mænd 
 • Røde Kors Asylafdeling (asylcentre) 
 • Center mod Menneskehandel (CMM) 
 • Gadejuristen, yder retshjælp til udsatte mennesker på gaden 
 • Café Grace, kirkedrevet café for udenlandske kvinder 
 • Vineyard, kirke-baseret bevægelse 
 • Kirkernes Integrations Tjeneste 
 • Hospitaler, ex. Hvidovre, Bispebjerg og Rigshospitalet 
 • Sundhedsklinikken for udokumenterede migranter 
 • Forskellige advokater 
Drevet af WordPress Inspiro WordPress tema af WPZOOM