skip to Main Content

MULTI-AGENT-TILGANG

HopeNow er en uafhængig frivillig-baseret forening. Det er en multidimensionel organisation, der er stærkt afhængig af frivillige i alle sfærer, fra outreach og fundraising til administration og bestyrelsesarbejde. Vi har som regel omkring 20 engagerede frivillige, der afsætter deres tid til vores organisation, og vi har også et lille hold af lønnede medarbejdere. Omkring 30 % af vores team er mænd, 70% er kvinder, og vi har forskellige etniske baggrunde. Vores nuværende team har stærke forbindelser til Danmark, Storbritanien, Italien, Kroatien, Jamaica, Sydafrika, Kenya, Nigeria, USA og Canada. Teamet består af både praktiske og akademiske eksperter fra fagområderne Immigration, IT, Jura, Antropologi, Socialpolitik, Socialt arbejde, Traumeterapi, Kulturformidling m.m. (se KONTAKT)

HopeNows bestyrelse blev valgt ved den årlige generalforsamling i slutningen af marts 2017. De nye bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt ind anonymt, blev rekrutteret via LinkedIn i vinteren 2016-2017. Vi besluttede os for at bruge denne ‘professionelle’ kanal for at sikre os, at den nye bestyrelse består af individer, der aktivt har valgt at realisere det vigtige arbejde, som HopeNow laver. Bestyrelsen arbejder udelukkende på frivillig basis.

HOPENOW BESTYRELSE:
Charlotte Vange Løvstad
– Bestyrelsesformand
Tanya Stear – Næstformand
Sille Schrøder – Kasserer
Cecilie Frederikke Kyø – Bestyrelsesmedlem
Lisa Michaelsen – Bestyrelsesmedlem
Lotte Pålsson – Bestyrelsesmedlem
Christel Charlotte Møller – Bestyrelsesmedlem
Nynne Nytofte-Bæk – Suppleant

Læs vedtægterne her

Ved at bruge en multi-agent-tilgang har HopeNow opbygget en meget bred vidensbank, som vi kan dykke ned i. Vi fremmer tætte samarbejder imellem aktørerne selv (det vil sige de personer der arbejder for HopeNow), hvilket betyder, at vi sammen finder bedre løsninger til at forbedre identifikationsprocessen. At arbejde på denne måde, giver os også muligheden for at udvikle mere sofistikerede og innovative metoder til arbejdet med marginaliserede og sårbare grupper i samfundet.

MULTI-AGENCY-TILGANG

Lige såvel som vi arbejder med potentielle og faktiske handlede mennesker på gaden, bordeller og i private lejligheder, er det også vigtigt, at vi arbejder tæt med autoriteter og andre interesseorganisationer, så vi kan empower sårbare og marginaliserede personer samt forbedre deres livssituation. En multi-agency-tilgang involverer tætte samarbejder mellem adskillige organisationer og institutioner. For HopeNow betyder dette en regelmæssig kommunikation med statslige samt ikke-statslige organisationer og andre institutioner, der arbejder direkte eller indirekte med menneskehandel såsom akademikere, kirken og:

Under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Under Justitsministeriet

Andre NGO’er der arbejder med sårbare og marginaliserede grupper

Back To Top