skip to Main Content

Gennem Outreach kan HopeNow nå potentielle og identificerede handlede mennesker, lige såvel som Outreach åbner op for en 2-vejs løsning – vi når vores målgruppe, og herefter når flere af dem os.

HopeNow har, siden organisationen blev stiftet i 2007, fortsat med at udvikle outreach-arbejdet. Vi fokuserer på mange forskellige områder, afhængigt af hvad der er brug for på det givne tidspunkt. Gruppen, vi arbejder med, er ikke fastlåste, men snarere mobile efter menneskehandlernes eller madammernes ønske. En vigtig del af vores arbejde er derfor at forblive fleksible og skifte fokus i vores outreach-arbejde alt efter hvor, der er mest brug for os. Selvom de outreach-aktiviteter, vi engagerer os i, skifter efter tidens behov, er vores tre primære outreach-aktiviteter følgende:

  • At være til stede i området omkring Istedgade og Københavns Hovedbanegård om natten for at møde og snakke med gadearbejdere
  • At ledsage og henvise personer til læger, hospitaler og andre sundhedsprofessionelle
  • Besøge personer i fængsler, asylcentre og drop-in-centre

Vi tager også imod invitationer fra mange forskellige steder, hvor mænd, kvinder og til tider børn, der er potentielle ofre for menneskehandel, er til stede. HopeNows outreach-arbejde fungerer som en bro imellem potentielle samt identificerede handlede personer og danske myndigheder samt politi.

Vi etablerer førstehåndskontakt med mange individer gennem vores primære outreach-aktiviteter, men vi betragter også vores andre aktiviteter som værende en del af vores outreach-arbejde.

De aktiviteter, som vi har, er kernen i vores mission og kommer til udtryk i adskillige former (uformelle samtaler i drop-in-centre, sprogundervisning, skønheds- og make-up-kurser, deltagelse i sociale forsamlinger osv.), eftersom vi responderer på vores målgruppes behov lige såvel som på lokal samt national politik.

Når vi arrangerer aktiviteter, fortæller de mennesker, som vi er i kontakt med, om vores aktiviteter til andre i deres netværk. Hvis de er interesserede, kommer de med, og vi møder nye ansigter, nye relationer opstår, ny viden genereres, og et stort antal af potentielle ofre for menneskehandel vil blive identificeret.

Vigtigst af alt; under vores outreach-arbejde (i grupper, gennem én-til-én-kontakt, og gennem mund-til-mund-kommunikation i netværkene) opbygger vi tillid, bygger kapacitet samt færdigheder og deler viden, så de marginaliserede, stigmatiserede og ofte sårbare og kriminaliserede individer, vi arbejder med, føler sig empowered til at kunne ændre deres livskurs til det bedre.

For at kunne disrupte menneskehandel, er det centrale fokus i vores outreach-arbejde at opbygge tillid med potentielle og identificerede ofre for menneskehandel.

HopeNow er dedikeret til at udvikle bedre metoder i socialt arbejde. I henhold til dette og med øje for målgruppens etnicitet, bliver vores outreach-arbejde udført af et team af frivillige og ansatte, der har forskellige etniske, personlige, professionelle samt sociokulturelle baggrunde. Det er unikt for HopeNow, at vi også arbejder med en social peer-gruppemedarbejder, der har været offer for menneskehandel, og som har overlevet at blive handlet fra Afrika til Europa. Vi mener, at denne strategi mindsker den sociokulturelle distance imellem vores arbejdere og målgruppen. I sammenspil med vores menneske-til-menneske tilgang til interaktion, mener vi, at denne metodiske tilgang på bedste vis faciliterer tillidsopbygning, lige såvel som den resulterer i, at de sårbare grupper er mere villige til at åbne op og dele deres erfaringer.

Tillidsopbygning sker over tid, og derfor er det absolut nødvendigt at investere tid, hvis potentielle ofre for menneskehandel skal åbne op for at blive officielt identificeret. Dette er også nødvendigt, hvis vi skal opnå mere viden og forstå fænomenet menneskehandel. Vores fokus på metode, sammenkoblet med vores lange historie med outreach-arbejde, betyder, at vi i løbet af de sidste 10 år har formået at opbygge stærke relationer, der er baseret på unikke former for tillid med tusindvis af mennesker, der kommer direkte til os, og som også anbefaler HopeNow til folk, de kender. Denne tillid betyder, at vi har mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til, hvad der sker på dette område, der er kendt for at være både lukket og hemmelighedsfuldt. Det øger også vores evne til at lave research, der reflekterer menneskehandlens hyper-komplekse, multidimensionelle og konstant skiftende natur.

Back To Top