skip to Main Content

Igennem outreach kan HopeNow nå potentielle og identificerede handlede mennesker, lige såvel som outreach åbner op for en to-vejs sti – vi når vores målgruppe og herefter når flere af dem os.

HopeNow har, siden organisationen blev stiftet i 2007, fortsat med at udvikle outreach arbejdet. Vi fokuserer på mange forskellige områder, afhængigt af hvad der er brug for på det givende tidspunkt. Gruppen vi arbejder med er ikke fastlåste, men snarere mobile, efter menneskehandlernes eller madammernes ønske. En vigtig del af vores arbejde er derfor at forblive fleksible og skifte fokus i vores outreach arbejde alt efter hvor, der er mest brug for os. Selvom de outreach aktiviteter vi engagerer os i skifter efter tidens behov, er vores tre primære outreach aktiviteter følgende:

  • At være tilstede i området omkring Istedgade og Københavns Hovedbanegård om natten for møde og snakke med gadearbejdere.
  • At ledsage og henvise personer til læger, hospitaler og andre sundhedsprofessionelle
  • Besøge personer i fængsler, asylcenter og drop-in centre

Vi tager også i mod invitationer fra mange forskellige steder hvor mænd, kvinder og til tider børn, der er potentielle ofre for menneskehandel, er tilstede. HopeNows outreach arbejdere fungerer som en bro imellem potentielle samt identificerede handlede personer og danske myndigheder samt politi.

Vi etablerer førstehåndskontakt med mange individer igennem vores primære outreach aktiviteter, men vi betragter også vores andre aktiviteter som værende en del af vores outreach arbejde.

De aktiviteter som vi har er kernen i vores mission og kommer til udtryk i adskillige former (uformelle samtaler i drop-in centre, sprogundervisning, skønheds og make-up kurser, deltagelse i sociale forsamlinger osv.), eftersom vi responderer på vores målgruppes behov lige såvel som på lokal samt national politik.

Når vi arrangerer aktiviteter, fortæller de mennesker, som vi er kontakt, om vores aktiviteter til andre i deres netværk. Hvis de er interesserede, kommer de med, og vi møder nye ansigter, nye relationer opstår, ny viden genereres, og et stort antal af potentielle ofre for menneskehandel vil blive identificeret.

Vigtigst af alt; under vores outreach arbejde (i grupper, igennem en-til-en kontakt, og igennem mund-til-mund kommunikation i netværkerne) opbygger vi tillid, bygger kapacitet samt færdigheder og deler viden, så de marginaliserede, stigmatiserede og ofte sårbare og kriminaliserede individer vi arbejder med, føler sig empowered til at kunne ændre deres livskurs til det bedre.

For at kunne disrupte menneskehandel, er det centrale fokus i vores outreach arbejde, at opbygge tillid med potentielle og identificerede ofre.

HopeNow is committed to developing improved methods in social work. As such in consideration of the ethnic origins of the target group we work with, the outreach work is carried out by a team of volunteers and staff who have different ethnic, personal, professional and socio-cultural backgrounds. Unique to HopeNow is that we also work with a peer-group social worker who has been a victim of and survived being trafficked from Africa to Europe. We believe that this strategy cuts down the socio-cultural distance between our practitioners and the target group. Together with our human to human approach to interaction, we believe this methodological approach greatly facilitates trust building and results in a greater willingness among the vulnerable groups we work with to open up and share their experiences.

HopeNow er dedikerede til at udvikle bedre metoder i socialt arbejde. I henhold til dette og med øje for målgruppens etniciter, bliver vores outreach arbejde udført af at team af frivillige og ansatte, der har forskellige etniske, personlige, proffesionelle samt sociokulturelle baggrunde. Det er unikt for HopeNow, at vi også arbejder med en social peer-gruppemedarbejder, der har været et offer for menneskehandel, og som har overlevet at blive handlet fra Afrika til Europa. Vi mener, at denne strategi mindsker den sociokulturelle distance i mellem vores arbejdere og målgruppen. I sammenspil med vores menneske-til-menneske tilgang til interaktion, mener vi, at denne metodiske tilgang på bedste vist faciliterer tillidsopbygning, lige såvel som det resulterer i, at de sårbare grupper er mere villige til at åbne op og dele deres erfaringer.

Tillidsopbygning sker over tid, og derfor er det absolut nødvendigt at investere i tid, hvis potentielle ofre for menneskehandel skal åbne op for at blive officielt identificeret. Dette er også nødvendigt, hvis vi skal opnå mere viden og foreståelse for fænomenet menneskehandel. Vores fokus på metode sammenkoblet med vores lange historie med outreach arbejde betyder, at vi i løbet af de sidste 10 år har formået at opbygge stærke relationer, der er baseret for unikke former for tillid med tusindvis af mennesker, der kommer direkte til os og som også anbefaler HopeNow til folk, de kender. Denne tillid betyder, at vi har mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til hvad der sker på dette område, sder er kendt for at være både lukket og hemmelighedsfuldt. Det øger også vores evne til at lave research, der reflekterer menneskehandels hyper-komplekse, multidimensionelle og konstant skiftende natur.

Back To Top