Opsøgende arbejde

Opsøgende arbejde er en metode og en port, hvormed HopeNow kan nå og skabe kontakt til potentielle og identificerede handlede mennesker. Opsøgende arbejde åbner ligeledes op for en 2-vejs løsning – vi når vores målgruppe, og herefter når flere af dem os.

 

HopeNow har siden organisationen blev stiftet i 2007 udviklet det opsøgende arbejde. Vi fokuserer på mange forskellige områder, afhængigt af hvad der er brug for på det givne tidspunkt. Gruppen, vi arbejder med, er ikke fastlåst og stationær, men snarere mobil og foranderlig efter menneskehandlernes eller madammernes ønske. En vigtig del af vores arbejde er derfor at forblive fleksible. Selvom de aktiviteter, vi engagerer os i, skifter efter behov, er vores tre primære opsøgende aktiviteter følgende:

  • At være til stede i området omkring Istedgade og Københavns Hovedbanegård om natten for at møde og snakke med gadearbejdere
  • Besøge personer i fængsler, asylcentre og drop-in-centre
  • Deltage i uformelle aktiviteter på steder hvor potentielle nye handlede personer befinder sig

HopeNows opsøgende arbejde fungerer som bro imellem potentielle samt identificerede handlede personer og tilbyder hjælp såsom at henvise til juridisk eller medicinsk assistance.

Selv om vi etablerer førstehåndskontakt med mange individer gennem vores primære opsøgende arbejde, får vi hovedsagelig kontakt til nye potentielt handlede personer gennem vores kontakt med og kendskab til de eksisterende netværk og grupperinger – et kendskab som er vokset og vokset igennem årene.

Vigtigst af alt; under vores opsøgende arbejde (i grupper, gennem én-til-én-kontakt, og gennem mund-til-mund-kommunikation i netværkene) opbygger vi tillid, bygger kapacitet samt færdigheder og deler viden, så de marginaliserede, stigmatiserede og ofte sårbare og kriminaliserede individer, vi arbejder med, føler sig empowered til at kunne ændre deres livskurs til det bedre.

For at kunne forstyrre organiseret menneskehandel, fokuserer vi på at opbygge tillid med potentielle og identificerede ofre for menneskehandel.

 

HopeNow er dedikeret til at udvikle bedre metoder i socialt arbejde. I henhold til dette og med øje for målgruppens etnicitet har vi – når bevillingerne har tilladt det – haft en peer group socialarbejder ansat, som personligt har oplevet at blive handlet fra Afrika til Danmark. Vi mener, at denne strategi mindsker den sociokulturelle distance imellem vores arbejdere og målgruppen. I sammenspil med vores menneske-til-menneske tilgang til interaktion mener vi, at denne metodiske tilgang på bedste vis faciliterer tillidsopbygning, lige såvel som den resulterer i, at de sårbare grupper er mere villige til at åbne op og dele deres erfaringer.

Tillidsopbygning sker over tid, og det er absolut nødvendigt at se opsøgende arbejde som en langsigtet proces. Det kan tage lang tid for en menneskehandlet person at åbne sig og fortælle sin historie også på grund af de mange lag af traumer, de er påvirket af. I løbet af de sidste 12 år har HopeNow formået at opbygge mange stærke relationer, der er baseret på unikke former for tillid, som nu udgør vores netværk.

Det er gennem vores netværk, at vi får henvisninger fra tidligere klienter, som anbefaler HopeNow til folk, de kender. Denne tillid betyder, at vi har mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til, hvad der sker et område, der er kendt for at være både lukket og hemmelighedsfuldt. Det øger også vores evne til at lave research, der reflekterer menneskehandlens hyper-komplekse, multidimensionelle og konstant skiftende natur.