skip to Main Content

Aktuelt er HopeNows eneste igangværende projekt vores OUTREACH projekt, som løber over tre år fra 2019-2021. Det er Socialstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, som finansierer projektet. Som titlen indikerer, går støtten til at fortsætte med at udvikle og udføre opsøgende arbejde også med fokus på mænd med henblik på at identificere så mange ofre for menneskehandel som muligt jvnf. Den Danske Nationale Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel. HopeNow er forpligtiget til at samle og dele anonymiserede rådata med Center Mod Menneskehandel om de potentielle og identificerede handlede personer, som vi møder og arbejder med. I forbindelse med projektet mødes HopeNow med partnerorganisationer (CMM, Reden International, Ami Ami og Røde Kors) fire gange om året for at dele erfaringer og opnå en mere nuanceret viden på området.

Back To Top