skip to Main Content

PROJEKT 1

I et projekt finanseret af CISU, arbejder HopeNow sammen med NGO’en HAART i Kenya, der arbejder med at bekæmpe menneskehandel i Kenya. Arbejdet med HAART startede tilbage i 2014, og den støtte som HopeNow har modtaget (2015-2017) går til at fortsætte samarbejdet og styrke partnerskabet. Formålet med projektet er at sikre et målrettet samarbejde med lokale myndigheder i Kenya, udvikle information og oplysningskampagner på lokalt plan samt at bygge kapacitet imellem mennesker, der arbejder inden for dette område i Kenya. Der er også fokus på, hvordan vi kan rehabilitere og empower individer, der er ofre for menneskehandel, så de kan få mere kontrol over deres egen situation. Denne sommer vil kandidatstuderende Jane Lind foretage en antropologisk undersøgelse af projektet, herunder samarbejdet. HopeNow forsyner Jane Lind med kontakter i Kenya og vejledning i hendes akademiske arbedjer. Vi er meget glade for samarbejdet med HAART, der har være succesfulde med at gennemføre kampagner i mod menneskehandel i Kenya og med at forbedre livet for ofre for menneskehandel i landet.

 

PROJEKT 2

Socialstyrelsen der ligger unde r Børne- og Socialministeriet finansierer OUTREACH, som er et tre-årigt projekt (2015-2018). Som titlen indikerer, går støtte n til at fortsætte med at udføre og udvikle vores outreach aktiviteter. HopeNow samler og deler rådata med Center Mod Menneskehandel om de potentielle og identificerede handlede personer, som vi arbejder med. I 2018 skal vi aflevere en rapport, der viser vores resultater. Samtidig med dette projekt, mødes vi også med vores partnerorganisationer (CMM, Reden International, ProVest og Dansk Røde Kors) fire gange om året for at dele vores erfaringer og opnåen mere nuanceret viden på området.

PROJEKT 3

I samarbejde med COWI udfører HopeNow et tre-årigt projet (2016-2018), som er finanseret af Udenrigsministeriet. Projektet fokuserer på menneskehandel, escort og privat/diskret prostitution. HopeNow undersøger også brugen af internet på prostitutionsområdet lige såvel som HopeNow adresserer udfordringerne på nationalt plan. Dette har krævet af os, at vi udvikler nye metoder til at nå den gemte gruppe af kvinder.

Lige såvel som vi bruger tekniske løsninger såsom web scraping, har vi to nøglepersoner i vores outreach arbejde, der er stærke på det sociale område: en social peer-gruppemedarbejder og en kulturformidler, der har 13 års erfaring med at give social ydelser til handlede mennesker. De har begge deres etniske oprindelse i Afrika. Igennem dette projekt udvikler HopeNow på organisk vis mere frugtbare og samarbejdsorienterede praksisser og bygger broer imellem vores partnerorganisationer. I efteråret 2017 skal vi holde en mindre konference med formålet om at dele og sprede viden om vores metoder og tilgange.

Back To Top