Tidligere Projekter

Projekter siden 2011 

HopeNow fik i 2011 en kontrakt med Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet og fik dermed mandat til at udføre opsøgende arbejde på gaderne, i fængsler og asylcentre. HopeNow har lige siden 2011 været og er fortsat en vedvarende og central partner under Den Danske Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel

 

COWI: 2019

I januar 2019 holdt HopeNow en lille konference med henblik på at undersøge og udveksle erfaringer og viden om forskellige metoder også præsenteret af andre aktører på området. Projektet blev ved afslutningen evalueret af COWI

I løbet af projektet fandt og identificerede HopeNow 69 handlede kvinder, som blev henvist til sundhedstilbud eller fik tilbud om traume terapi og juridisk rådgivning ofte i tæt samarbejde med partnere her i Danmark. To af de handlede personer i projektet tog imod en frivillig hjemsendelse og rejste tilbage til deres hjemlande.

Mange af de kvinder, som HopeNow mødte gennem projektet, forblev HopeNow i kontakt med og fortsatte med at yde forskellige former for støtte. HopeNow’s mål var, at kvinderne skulle blive så ‘empowered’, at de var i stand til at ændre og genopbygge deres liv.

Det følgende er en kommentar fra en kvinde handlet til at udføre escort arbejde:

‘Jeg mødte medarbejdere fra HopeNow i 2017, da jeg udførte escort arbejde. På det tidspunkt accepterede jeg bare mit forfærdelige liv med tvungen sex arbejde. Da jeg mødte HopeNow, vidste jeg ikke, hvad menneskehandel var. Jeg var så ulykkelig, jeg havde onde drømme, og jeg var forvirret. Men vedvarende traume terapi og god rådgivning åbnede mulighed for at få styr på mit liv, afslutte med mine menneskehandlere og finde løsninger, så jeg kunne ændre mit liv’.

CISU, Escort- og privatprostitutionsprojekt: 2016-2018

I 2016-2018 udførte HopeNow et 3-årigt opsøgende projekt finansieret af Ligestillingsafdelingen. Projektet fokuserede på menneskehandel indenfor områderne escort og privat prostitution. HopeNow undersøgte også brugen af internettet indenfor disse prostitutionsformer og så på udfordringer på nationalt plan. Formålet var at udvikle nye metoder til at nå denne skjulte gruppe af handlede kvinder.

Samtidig med at HopeNow brugte tekniske løsninger såsom web scraping i det opsøgende arbejde, ansatte HopeNow en peer group medarbejder (en tidligere handlet kvinde). HopeNow trænede denne person til at arbejde tæt sammen med HopeNow’s kulturmedarbejder, som har 13 års erfaring i socialt arbejde og traume terapi til handlede personer med rødder i Afrika.

Haart, Kenya projekt: 2014-2018

 

Fra 2014-2018 gennemførte HopeNow to projekter finansieret af CISU i samarbejde med den kenyanske anti-trafficking NGO ved navn HAART.

Projekterne var inspireret af det forhold, at HopeNow allerede i 2008 havde fundet, identificeret og ydet støtte til et stort antal af kvinder handlet til Danmark fra Østafrika. Nogle af disse kvinder motiverede HopeNow til at lave et projekt i Kenya, som skulle træne tidligere handlede kvinder til at blive talskvinder og henvende sig til lokalbefolkningen og oplyse om menneskehandel.

HopeNow tog på en studierejse til Nairobi, og rejsen blev fulgt op af det første pilot projekt med HAART i 2014. Projektet omfattede en gruppe af seks tidligere handlede kvinder, som blev trænet i hvordan de kunne fortælle deres historier. Personale fra HAART trænede dem i kommunikation, og socialarbejdere ledsagede kvinderne ud i landsbyer, skoler og slumområder for at gøre opmærksom på fænomenet menneskehandel. To psykologer deltog også i projektet for at støtte og ‘empower’ de handlede kvinder.

Fra 2016-2018 fortsatte HopeNow samarbejdet med HAART og udviklede projektet. Målet var at forankre arbejdet og projektet hos de lokale myndigheder i Kenya, udvikle informations- og opmærksomhedskampagner målrettet lokalbefolkningen og videreuddanne fagpersoner, som arbejdede indenfor området i Kenya. Der var også fokus på at udvikle ‘best practice’ indenfor rehabiliterings- og empowerment-programmer målrettet overlevere af menneskehandel.

HopeNow er meget glade for at se, at HAART er fortsat med at vokse. De råder nu over et center og er aktive i forskellige kampagner mod menneskehandel i Kenya – ligesom de forbedrer forholdene for menneskehandlede personer i landet gennem deres juridiske arbejde.