Used in Europe

HopeNow lancerer kampagnen Used in Europe, som sætter fokus på menneskehandel og udnyttelse af arbejdskraft i Europa. Kampagnen er lavet i samarbejde med 28 europæiske NGO’er, organiseret af La Strada International. 

Dansk_LSI_usedineurope_Brochure_A3_BACK_011014_V2 kopi

Menneskehandel i Europa
Hver dag hører vi forbrugere mere og mere om baggrunden for de produkter, vi bruger. Vi har efterhånden lært, at der kan være megen lidelse forbundet med produktionen af de ting, vi køber, som følge af menneskehandel og udnyttelse af arbejdskraft. Måske tror vi, at alvorlig udnyttelse af arbejdskraft kun sker i det globale syd og ikke i Europa. Men desværre er vores kontinent langt fra et fristed når det kommer til sikring af arbejdsrettigheder. Hvordan ved vi det?Europæiske NGO’er håndterer jævnligt sager vedrørende menneskehandel og udnyttelse af arbejdskraft, i medierne dukker der sporadisk beretninger om tvangsarbejde op, og hvert eneste år registrerer nationale myndigheder officielt identificerede ofre for menneskehandel. I 2012 estimerede International Labour Organisation, at 880.000 mennesker er udsat for tvangsarbejde alene i Europa.Ved at anerkende hvad der sker, kan vi begynde at ændre på det; vi kan bevæge os mod mere humane og retfærdige måder at producere vores varer. Derfor sigter La Strada International, i samarbejde med anti-trafficking NGOer over hele Europa, mod at øge opmærksomheden på området, ved at vise hvad der sker, lige her i Europa.

Besøg kampagnens hjemmeside for at finde ud af, hvad der sker i Danmark: www.usedineurope.com

Menneskehandel forekommer, når mennesker er rekrutteret, tvunget eller bedraget til at udføre arbejde eller ydelser, som de ikke er fritstillede til at forlade. Mennesker udsættes for sundhedsfarlige arbejdsforhold, intimidering, fysisk og psykisk udnyttelse. Handlede mennesker lever ofte under elendige forhold med begrænset eller slet ingen frihed. I mange tilfælde bliver deres pas taget fra dem, og de gældsættes.

Hvad kan vi gøre?
Der er ingen hurtige eller simple løsninger, fordi hvert enkelt land har sine særlige faktorer, og på grund af de mange former for udnyttelse af arbejdskraft. Koordinerede handlinger fra regeringer, virksomheder og individer i de samfund, det finder sted, er en forudsætning for at udrydde menneskehandel.

Hvordan kan DU bidrage med at øge opmærksomheden?

  • Du kan dele vores kampagne-website via Facebook, LinkedIn eller Twitter.
  • Du kan fortælle dine venner og familie om den udnyttelse af arbejdskraft og menneskehandel, som forekommer i Europa, også i dit eget land.
  • Du kan støtte kampagner, som retter sig mod mærkevarer, der er afsløret i at have begået brud på menneskerettigheder.
  • Du kan støtte kampagner, som lægger pres på regeringer, således at de opfylder internationale forpligtelser til at forebygge virksomheders overgreb på menneskerettigheder.
  • Du kan blive en mere bevidst forbruger. Spørg ind til produkters tilblivelse, se efter informationer og tegn på uretfærdige arbejdsforhold. Antag ikke, at der ikke har fundet udnyttelse sted, blot fordi et produkt er mærket ”Made in Europe”.
  • Du kan undersøge, hvordan de mennesker, der udbyder de ydelser, du benytter, er blevet rekrutterede. Hvem gør for eksempel dit husarbejde, eller hvem er din barnepige? Er hans/hendes rettigheder respekteret? Modtager han/hun en anstændig løn, og har han/hun en ordentlig sikring af arbejdsforhold?
  • Spørg dig selv, når du går på arbejde: ”Er mit firma involveret i at forebygge problemet?”

Lær mere om hvad regeringer og virksomheder bør gøre: www.usedineurope.com

Kontakt
Har du spørgsmål, så skriv til os på info@hopenow.dk (på dansk) eller (på engelsk) på info@lastradainternational.org

For at finde en anti-trafficking NGO i Danmark, kontakt info@HopeNow.dk og se mere på www.usedineurope.com.

Denne kampagne er støttet af Prevention of and Fight Against Crime Programme of the European Union
’Used in Europe’ er en kampagne, der skal øge bevidstheden om menneskehandel og udnyttelse af arbejdskraft i Europa.
Denne kampagne er indledt af La Strada International sammen med 28 Europæiske anti-trafficking NGO’er.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.