skip to Main Content

HopeNow arbejder ud fra en multi-agent og multi-agency tilgang. Dette betyder, at vi i vores hverdag arbejder med potentielle og identificerede handlede mennesker på forskellige niveauer; vi arbejder sammen med staten og lokale myndigheder og institutioner, og vi kommunikerer regelmæssigt med andre NGO’er og organisationer, der arbejder indenfor området. Vi bruger meget tid på psykosocialt arbejde med sårbare grupper, men vi engagerer også enkeltpersoner og insitutioner igennem:

Outreach

Igennem outreach kan HopeNow nå potentielle og identificerede handlede mennesker, lige såvel som outreach åbner op for en 2-vejs løsning. Vi når vores målgruppe, og herefter når flere af dem os. Læs mere her

Projekter

HopeNow er netop nu en del af to store projekter. Det første er et samarbejdsbaseret partnerskab med HAART, en NGO i Kenya, der arbejder med at bekæmpe menneskehandel der. Det andet store samarbejde er med COWI, finanseret af Udenrigsministeriet, og dette omhandler diskret/privat prositution. Læs mere her

Viden

HopeNow prioriterer vidensdeling højt, og vi spreder vores viden igennem diverse kanaler. HopeNow har været involveret i skabelsen af adskillige dokumentarfilm, deltaget i radioprogrammer, holdt foregrag og workshops hos blandet andet CMM, gymnasier, efterskoler og universiteter. Og så er vi selvfølgelig også tilstede på de sociale medier. Læs mere her

Handlingsplanen

Under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel (2015-2018), har HopeNow et mandat til at dokumentere og identificere handlede personer.  Læs mere her

Back To Top