skip to Main Content

Den Danske Nationale Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel

Under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 har HopeNow mandat til at finde og identificere handlede kvinder og mænd og er dermed anerkendt som en formel aktør på menneskehandelsområdet. Læs mere her.

HopeNow tilstræber den bedste praksis i al indsats og i alle aktiviteter, og HopeNow fokuserer til hver en tid på at skabe forbedrede forhold og politikker for mennesker, der er udsat for menneskehandel. HopeNow arbejder ud fra en tværfaglig tilgang og en helhedsorienteret indsats, som involverer ofrenes økonomiske, juridiske og psyko-sociale situation. Dette betyder, at HopeNow arbejder med potentielt handlede og identificerede handlede personer på forskellige niveauer, og vores arbejde omfatter mangeartede aktiviteter.

Opsøgende arbejde

Opsøgende arbejde er HopeNow’s kerne aktivitet. Gennem opsøgende arbejde når HopeNow potentielle og identificerede handlede personer, lige såvel som det opsøgende arbejde åbner op for en 2-vejs løsning: Vi når vores målgruppe, og herefter når flere af dem os. Læs mere her.

Fra 2007-2019 har HopeNow screenet mere end 10.000 potentielt handlede/handlede personer og ydet individuel støtte til ca. 2000 personer.

HopeNow er tilgængelig døgnet rundt vis vores hotline og støtter og rådgiver både gamle og nye klienter hver dag.

HopeNow ledsager og er bisidder for handlede personer, når de måtte ønske det i forbindelse med retsmøder, møder med politi og myndigheder, møder hos advokat, ved hospitals- og lægebesøg etc., og HopeNow brobygger til andre institutioner på området, ex. Center mod Menneskehandel og Reden international, som driver et safe-house.

Samarbejde

Nationalt samarbejder HopeNow med andre civil organisationer på området Ami Ami og Reden International, og HopeNow er fast medlem i de kvartalsvise netværksmøder og i de regionale referencegruppe møder, som også omfatter politi og andre myndigheder på området. HopeNow har ligeledes et tæt samarbejde med Center mod Menneskehandel og deltager i halvårlige møder med Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Internationalt på europæisk plan er HopeNow medlem af La Strada Civil Society Platform, som består af 25 europæiske NGO’er indenfor menneskehandelsområdet. I 2018 blev HopeNow valgt som ekspert på området til to gange om året at deltage i EU’s Civil Society Platform to Combat Human Trafficking i Brussel. Som ekspert på området medvirker HopeNow hvert år i indsamling af viden og erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af hhv GRETA rapporten (evaluering af EU-medlemslandenes indsats på området) og TIP rapporten (global evaluering af indsatsen på området).

Vidensdeling

HopeNow prioriterer vidensdeling højt og tror på, at vidensdeling og debat er utrolig vigtige faktorer i kampen mod menneskehandel og forbedring af ofrenes situation.

HopeNow spreder viden på mange forskellige måder såsom:

HopeNow prioriterer at afholde et mere kreativt, informativt event hvert år – gerne i forbindelse med EU’s årlige anti-trafficking dag d. 18.10. Dokumentarfilmen ‘In Limbo’ havde ex. premiere i Cinemateket i den forbindelse, og i 2019 viste HopeNow den kombinerede historiefortælling-dans-sang forestilling ‘The only way out is through’ i Dansekapellet i samarbejde med Mute Dance Theater.

HopeNow holder hvert år adskillige foredrag og viser film på efterskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. HopeNow underviser ligeledes hvert år i socialt arbejde på DIS og på det katolske universitet i München.

HopeNow har været konsulent og deltaget i tilblivelsen af otte dokumentarfilm om menneskehandel, hvoraf fem af dem har modtaget internationale priser. Nogle af dem bruges som træningsfilm af bl.a. UNODC (FN’s Komité for Narkotika og Kriminalitet). HopeNow har deltaget i radio- og TV programmer og debatter – og er selvfølgelig også til stede på de sociale medier. Læs mere her.

HopeNow har filmet og udført forskningsstudier om menneskehandel i Nigeria og har stor viden og ekspertise i afrikanske kulturelle og religiøse forhold. Hope Now deltog i den første FN-konference om sammenhængen mellem menneskehandel og heksekraft, som blev afholdt i Wien. I 2018 deltog HopeNow i tilblivelsen af en lille oplysende film om heksekraft i Nigeria.

Langvarig støtte

Til sidst skal det nævnes, at HopeNow yder langvarig støtte nogle gange i årevis – ex. terapeutisk og juridisk støtte – til et stigende antal kvinder og mænd, som har været udsat for menneskehandel, og som nu bor permanent i Danmark – og som har forladt deres tidligere liv, hvor de var kontrolleret af deres menneskehandlere. HopeNow yder ligeledes økonomisk støtte til ofre i deres hjemlande – ex. støtter HopeNow en kvinde i Nigeria, som har været stemplet som heks og udsat for menneskehandel, med at finansiere hendes uddannelse som socialarbejder.

Back To Top