Walk’n’Stop Trafikken

Den 22 august kl 15 afholdes et arrangement ‘Walk’n’Stop Trafikken’ i København, hvor man med sin deltagelse kan støtte kampagnen og kampen mod menneskehandel. The Body Shop støtter samtidig HopeNow med en donation på 30kr per deltager. Så ind til en Body Shop forretning, skriv under og sæt så kryds i kalenderen og tag med den 22. august !

HopeNow har arbejdet sammen med The Body Shop DK om at forfatte teksten man skriver under på (se nedenfor). HopeNow bakker aktivt op om kampagnen, fordi størtstedelen af de kvinder vi arbejder for og med, har været handlet første gang, da de var børn.

Hvert land har sine egne individuelle forslag til lovændringer og i Danmark mener vi, at der er brug for følgende punkter i den nye Handlingsplan mod Menneskehandel, som får virkning fra 2011

1. MENNESKEHANDLEDE SKAL IKKE SÆTTES I FÆNGSEL ELLER UDVISES SOM KRIMINELLE

2. ALLE OFRE FOR MENNESKEHANDEL, SOM OPHOLDER SIG I DANMARK, SKAL BESKYTTES

3. FLERE RESSOURCER OG BEDRE UDDANNELSE AF POLITI OG MYNDIGHEDER TIL FORBEDRING AF HJÆLP TIL MENNESKEHANDLEDE

4. SIKRE VIDNEBESKYTTELSE TIL DE MENNESKEHANDLE DE OG DERES FAMILIER

Fra den 22. juli kan du skrive under på forslagene til ændring af Handlingsplanen mod Menneskehandel i din lokale The Body Shop® eller her på hjemmesiden. Vi håber, du vil være med til at stoppe menneskehandel – vor tids slavehandel. Din underskrift gør en forskel!

HVAD MENER VI MED PUNKTERNE?

1. En menneskehandlet, der har gennemgået vold, trusler, ydmygelse og afpresning ofte gennem flere år, sættes i fængsel og udv ises derefter som kriminel, når papirerne (der er konfiskeret eller forfalsket af bagmændene), ikke er i orden. Den menneskehandlede udvises efter afsoning til hjemlandet og bagmænd med høj risiko for igen at blive sendt ud i prostitution i et nyt land. Denne praksis skal laves om.

2. I Danmark defineres man kun som menneskehandlet, hvis personen er handlet TIL Danmark – altså handlet over grænsen fra bagmand til bagmand. Er man handlet, inden man kommer til Danmark og er blevet ført over grænsen af en bagmand, som stadig er ejer, er man ifølge nuværende lov ikke menneskehandlet. Dette skal laves om.

3. For at kunne identificere en menneskehandlet og give personen den rigtige assistance, kræver det flere ressourcer hos politi og myndigheder og en bedre uddannelse, der er ens over hele landet.

4. For at dæmme op for menneskehandel kræver det, at menneskehandlede tør vidne mod deres bagmænd. Hvis de vidner nu – uden vidnebeskyttelse – risikerer de repressalier fra bagmænd, over for sig selv og over for deres familier, som risikerer at blive slået ihjel eller få afbrændt hjemmet. Deres søskende risikerer som hævn at blive taget som nye ofre for menneskehandel. Realisation af truslen er kun en SMS eller et mobilopkald væk fra bagmand til bagmand fra kontinent til kontinent.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.