HopeNow er en uafhængig organisation som arbejder for at bekæmpe menneskehandel.

Vi udfører opsøgende arbejde med henblik på at identificere og støtte kvinder og mænd som er udnyttet, udsat for vold og/ eller tvang. Arbejdet foregår bl.a. på gaden, i prostitutionsmiljøet, i fængsler og asylcentre. HopeNows arbejde arbejder ud fra “hjælp til selvhjælp” (empowerment) og en menneskerettighedstilgang.

  • Vi står klar med støtte og rådgivning 24/7 såvel fysisk som via telefon. Vi er brobyggere til allerede etablerede tilbud og samarbejder derfor på tværs af offentlige og private organisationer.
  • Vi dokumenterer og formidler viden for at skabe opmærksomhed om menneskehandel og bruger vores mange årige erfaringer til at styrke indsatsen gennem projekter i og uden for Danmark og deler viden i nationale og internationale netværk.
  • Vi ser til at samfundet beskytter og hjælper ofrene – og retter opmærksom i offentligheden, når virkelighed og lovgivning ikke hænger sammen.

Vi hjælper stadig flere

HopeNow har siden 2007 været i kontakt med over 2000 sårbare personer og hjulpet mere end 1000 personer i miljøet.  Ved konstant at udforske nye måder at udføre det opsøgende arbejde på og opbygge tillidsbaserede relationer – er det lykkedes HopeNow at åbne døre til en lukket underverden – og hermed opnå reel kontakt med kvinder og mænd, som er udsat for tvang, udnyttelse og vold.

Vi skræddersyr støtte og hjælp, så det passer til den enkelte persons reelle behov og situation. Eksempelvis kan vi via privat donation etablere individuelle støtteprojekter, som en uddannelse i hjemlandet, støtte til at åbne en butik eller på anden måde sikre et forsørgelsesgrundlag, som skal hindre at tidligere ofre falder tilbage til samme situation efter hjemsendelse.

Det globale udsyn er vigtigt for HopeNow. Derfor arbejder vi også internationalt. Vi har netop gennemført et udviklingsprojekt i Kenya i samarbejde med en lokal partnerorganisation HAART, hvor vi sammen har udviklet en model for empowerment af tidligere ofre for menneskehandel.

Vi er ambitiøse

HopeNows ekspertise er anerkendt nationalt og internationalt. Vi spiller en aktiv rolle i den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015- 2018 og samarbejder derfor med Center mod Menneskehandel. I marts i år har HopeNow indgået samarbejde med COWI om et projekt, som skal udvikle nye metoder til at identificere mulige ofre for menneskehandel i prostitutionsformerne escort og privat prostitution. Ministeriet for Uddannelse, Børn og Ligestilling har udvalgt projektet i forbindelse med offentlig udbud under ny pulje til bekæmpelse af menneskehandel. HopeNow modtog i december 2014 “The European Crime Prevention Award” (ECPA).

 

 

Lær os at kende
HopeNows arbejde kort fortalt

HopeNows arbejde kort fortalt

Hør Michelle Mildwater, stifter af HopeNow, fortælle om sit arbejde for og med handlede mennesker i Danmark.
Læs mere her »
Nye videoer

Nye videoer

Nye videoer om menneskehandel, som er lavet af studerende fra Århus Universitet i samarbejde med HopeNow.
Læs mere »
STØT HOPENOW

STØT HOPENOW

Støt HopeNow i dag og vær med til at gøre en forskel for handlede mennesker.
Læs mere »

De udsattes historier

Hvert eneste menneske som HopeNow hjælper har sin egen vigtige historie at fortælle. Læs f.eks. historien om Gloria eller Beskrivelsen af en retssag

Læs flere cases her

Facts om menneskehandel

Kender du til årsagene til menneskehandel? Læs mere her